Årsberetning og regnskap

Genos årsberetninger fra 2010 til 2023 finner du her.

Bonden Kleiva med NRF-caps i fjøset med NRF-kyr i bakgrunnen
Gårdbruker Geir Halvor Kleiva bidro i kampanjen "Verdien av NRF" og pryder forsiden til årsberetningen for 2023.