Bestille sæd og inseminering

Geno tilbyr melke- og kjøttfeprodusenter i Norge inseminasjon av dyra sine 365 dager i året. Kostaden med tjenesten er den samme uansett hvor i landet produsenten bor.

Inseminasjon av kyr og kviger utføres av inseminører. Disse er enten veterinærer (jobber på kontrakt), seminteknikere (ansatt i Geno) eller eierinseminører (produsenter som inseminerer i egen besetning).

 

Bestilling av inseminering

Produsenter bestiller inseminasjon på telefon hos den lokale inseminøren. Dette må skje innenfor en angitt vakttid på morgenen (som regel før kl 10.00). 

Sæden oppbevares i små nitrogenbeholdere (sædbeholdere) som inseminørene kjører med seg fra gård til gård. Beholderne etterfylles med sæd og nitrogen fra sædruta i Geno hver femte uke. 

Dette har inseminøren tilgjengelig: 

  • Ordinære doser av NRF-eliteokser, se sædruteplan for dato for fylling av nye eliteokser 
  • Et utvalg SpermVital-doser 
  • Enkelte har et utvalg REDX™ (kjønnsseparert NRF-sæd). Hvis inseminøren ikke har REDX™  i sin beholder kan det etterspørres av inseminør på sædruta.  
  • Et utvalg norskproduserte kjøttferaser (kan også bestilles i nettbutikk). Importdoser av kjøttfe må bestilles via nettbutikk. 
  • Et utvalg gamle norske storferaser (De som står i oksekatalogen på papir, resten må bestilles på nett) 
  • Et utvalg ordinære Viking Rød-doser. 

Spør gjerne din inseminør hva som er tilgjengelig av REDX™ og SpermVital-doser i beholder. Om inseminøren ikke har det du ønsker tilgjengelig kan du bestille doser i vår nettbutikk.  

Bestilling via nettbutikk 

I nettbutikken har vi en oversikt over alle NRF-eliteokser. Ordinære doser av eliteoksene kan ikke bestilles i nettbutikk. Unntaket er enkelte okser som av ulike årsaker har blitt slaktet og har veldig begrenset sædlager.  

Hvis man ønsker spesifikke okser med REDX™ (kjønnsseparert NRF-sæd) eller SpermVital-sæd, kan man bestille dette i nettbutikken

Ønsker man å bestille andre raser enn NRF, kan disse også bestilles i nettbutikken. Der ligger også ordinære doser tilgjengelig, selv om noen av disse også finnes på sædruta.  

Ved bestilling i nettbutikken velger man også hvilken inseminør som skal ha dosene i beholderen. Har man egen beholder kan man søke på seg selv. 

Bestilte doser distribueres via sædruta.  

Les også