Inseminering

Lesetid: ca 0 min

Geno tilbyr melke- og kjøttfeprodusenter i Norge inseminasjon av dyra sine 365 dager i året. Kostaden med tjenesten er den samme uansett hvor i landet produsenten bor.

Inseminasjon av kyr og kviger utføres av inseminører. Disse er enten veterinærer (jobber på kontrakt), seminteknikere (ansatt i Geno) eller eierinseminører (produsenter som inseminerer i egen besetning).

Produsenter bestiller inseminasjon på telefon hos den lokale inseminøren. Dette må skje innenfor en angitt vakttid på morgenen (som regel før kl 10.00).

Sæden oppbevares i små nitrogenbeholdere (sædbeholdere) som inseminørene kjører med seg fra gård til gård. Beholderne etterfylles med sæd og nitrogen fra sædruta i Geno hver femte uke.

Produsenter kan også spesialbestille sæd via produktkatalogen på web ved ønsker om enkelte okser/spesialsæd. Disse distribueres også via sædruta.