På grunn av vedlikehold vil www.geno.no være ustabil torsdag 2. desember kl. 17.00-18.00. Unngå nettbestilling i denne perioden.

Storfeskolen – Cand.KU

Lesetid: ca 0 min

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer. 

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™. 

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Det er pr nå ikke satt opp nye moduler i storfeskolen. På grunn av koronasituasjonen blir det ingen flere moduler i 2020.

Når en modul blir satt opp, legger vi det ut i kursoversikten