Om innhold i beholder

Lesetid: ca 2 min

På «Min side» kan du se hvilke doser inseminøren din har i beholderen sin.

Ved å logge deg på «Min side» på geno.no og gå inn på menyvalget «Innhold i beholder», kan du søke opp beholderen til din inseminør. Inseminøren må stå som ansvarlig for beholderen for å få treff.

På siden vises to faner, en for «Beholderansvarlig» og en for «Privateide doser». Under «Beholderansvarlig» vises innholdet i beholderen til inseminøren du har søkt opp. Under «Privateide doser» får du opp okser og antall doser dersom du har noen doser du har kjøpt som ikke er brukt. Du ser dato for hvor lenge inseminøren er pliktig til å oppbevare dosene og du ser navnet på den som står som ansvarlig for beholderen.

Det er mulig å filtrere listen på sædtype, rase med mer.

Demo av innhold i beholder

 

Har du egen beholder?

Søk på en inseminør, eller det navnet beholderen din står på, for å komme videre fra åpningssiden. Oversikten over okser og doser ligger under «Mine doser» og det vil da være ditt navn som står i kolonnen «Beholderansvarlig» i tabellen. Det er utleverte doser fra og med 01.01.2020 som vises. 

Hvorfor kan det være avvik?

Det kan være noen avvik mellom det som vises i tabellen med innhold i beholder på «Min side» og det reelle innholdet i beholderen. Det kan ha ulike årsaker:

  • Utgangspunkt for beregning av varebeholdning er 1. januar 2020. Kasting av doser er ikke registrert frem til nylig. Det vil derfor kunne være avvik på beholdning når vi summerer opp utleverte doser mot innrapporterte doser der det har blitt kastet doser. Inseminørene gjør en innsats med å gå gjennom beholderen sin og registrere kasserte doser. Disse avvikene blir derfor stadig færre.
  • Enkelte inseminasjoner kan ha blitt rapportert med feil oksenummer. 
  • Etterslep på innrapportering vil også påvirke lagertall.
  • Data leses inn mange ganger i døgnet, men er ikke et onlinesystem som oppdaterer data hvert sekund. Det vil derfor gå litt tid fra data er innrapportert til innholdet i beholderen er korrigert.
  • Doser utlevert før 1. januar 2020 vil ikke vises under «Innhold i beholder».

Reservasjon

Det er kun du selv, inseminører og avlsrådgivere som ser hva du har av privateide doser i beholderen til inseminør. Dersom du har egen beholder så er det kun du selv og avlsrådgiveren som ser innholdet.

Du kan imidlertid reservere deg fra at dine innkjøpte doser (spesialbestillinger/privateide doser) er synlige for avlsrådgiver. Dette gjøres under «Min profil» på «Min side».

Tilpass avlsplan til innhold i beholder