Oksekatalog/nettbutikk

Nettbutikken viser informasjon om samtlige NRF-okser og andre raser som Geno distribuerer og er derfor også en oksekatalog. Du finner inngang til nettbutikken øverst til høyre på siden.

 

I nettbutikken finner du NRF-eliteoksene på åpningssiden. Listen gir informasjon om stamboknummer, navn, hornstatus, far og morfar samt tilgjengelige sædtyper. Okser kan legges til i favorittliste eller i handlekurv. I tillegg vises samla avlsverdi som listen i utgangspunktet er sortert på.

Menyen inneholder sider for samtlige raser som Geno tilbyr, samt oversikt over embryo.

Papirkatalog

Vi sender fortsatt ut oksekatalogen på papir. Den blir sendt ut fire ganger i året i forbindelse med nytt eliteokseutvalg. Katalogen sendes ut sammen med medlemsbladet Buskap.