Kjøp av beholder og flytende nitrogen

Vi selger både beholder (20 liter) og flytende nitrogen, både til produsenter som ønsker egen beholder og andre som har behov for dette, eksempelvis legekontor.

Flytende nitrogen kan kjøpes på Genos sædrute.

Pris

Pris på 20 liters beholder: kr 5900 + mva.

Pris per liter flytende nitrogen:

  • Beholder med sæd: kr 30 + mva per liter
  • Beholder uten sæd: kr 70 + mva per liter

Bestilling og fakturering

Produsenter kan bestille beholder via Genos nettbutikk, samtidig som man bestiller sæd.

Gå til produktet i nettbutikken

For andre gjøres bestilling av beholder via telefon til Geno: 950 20 600 

Sikkerhet ved håndtering av flytende nitrogen

Ved håndtering av flytende nitrogen er det en rekke forholdsregler som må overholdes: 

  • Fare for forbrenning/forfrysning. Flytende nitrogen er -196℃.
  • Håndter flytende nitrogen som du ville håndtert rykende varm frityrolje.
  • Beskytt øynene, og unngå søl og sprut. 
  • Ved håndtering av flytende nitrogen må huden aldri komme i kontakt med væsken eller overflatene med så lave temperaturer. Det vil forårsake alvorlige forfrysninger. 

Les hele brukerinformasjonen om håndtering av flytende nitrogen