Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Kjøp av beholder og flytende nitrogen

Vi selger både beholder (20 liter) og flytende nitrogen, både til produsenter som ønsker egen beholder og andre som har behov for dette, eksempelvis legekontor.

Flytende nitrogen kan kjøpes på Genos sædrute.

Pris

Pris på 20 liters beholder: kr 6700 + mva.

Pris per liter flytende nitrogen:

  • Beholder med sæd: kr 30 + mva per liter
  • Beholder uten sæd: kr 70 + mva per liter

Bestilling og fakturering

Produsenter kan bestille beholder via Genos nettbutikk, samtidig som man bestiller sæd.

Gå til produktet i nettbutikken

For andre gjøres bestilling av beholder via telefon til Geno: 950 20 600 

Håndtering av nitrogenbeholder

1. Beholderen skal alltid behandles skånsomt. Den tåler ikke hardt støt mot bunn og sider. Da kan den sprekke innvendig og bli ødelagt. Da blir sæden også ødelagt på kort tid.

2. Beholderen skal alltid sikres ved transport i bil. Flytende nitrogen holder en temperatur på -196 grader. Gassen er også kvelende om den skulle lekke ut inne i bilen ved en ulykke.

3. Smittevern: Beholderen skal alltid være ren ved oppmøte på sædruta for å unngå at smittsomme sykdommer spres fra ett område til ett annet.

4. Beholderen bør etterfylles med nitrogen hver 3. måned

Sikkerhet ved håndtering av flytende nitrogen

Ved håndtering av flytende nitrogen er det en rekke forholdsregler som må overholdes: 

  • Fare for forbrenning/forfrysning. Flytende nitrogen er -196℃.
  • Håndter flytende nitrogen som du ville håndtert rykende varm frityrolje.
  • Beskytt øynene, og unngå søl og sprut. 
  • Ved håndtering av flytende nitrogen må huden aldri komme i kontakt med væsken eller overflatene med så lave temperaturer. Det vil forårsake alvorlige forfrysninger. 

Les hele brukerinformasjonen om håndtering av flytende nitrogen