MbryO™ – NRF-embryo

MbryO™ – NRF-embryo er tilgjengelig i flere områder i landet. Bestilling gjøres direkte hos embryoveterinærene i de ulike områdene.

 

Kontakt veterinæren i ditt område for å høre hvilke embryoer som er tilgjengelige i dunken.

Du finner oversikt over veterinærene her

Ved å legge inn et embryo kan man få en kalv med høy avlsverdi fra ei ku med lav avlsverdi.

Hvorfor kjøpe embryo?

Et embryo er et befruktet egg som er modnet i 7 dager. Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-rasen kan tilby.

Ved å legge inn et embryo kan man få en kalv med høy avlsverdi fra ei ku med lav avlsverdi. Dette er derfor den raskeste måten å forbedre genetikken i egen besetning. 

Embryo gir deg også en unik mulighet til å være med på å kunne levere fremtidens eliteokser og elitekviger.

Hvilke dyr bør man legge inn embryo på?

Ved bruk av embryo kan man bruke mottakerdyr til å bære frem en kalv med et annet genetisk opphav.

Mottakeren, eller resipienten, bør være i riktig hold ved kalving. Helst ikke over holdpoeng 3,5, slik at holdtapet og tiden med negativ energibalanse blir kortest mulig.

Kyr bør ha god reproduksjonshistorikk og kviger bør komme fra linjer med god reproduksjonshistorikk, det vil si dyr som lett tar seg på første inseminering, innen 90 dager etter kalving. For å få størst mulig sprang i genetisk fremgang er det mottakerdyr med lav avlsverdi som er mest aktuelle. For dyr med høy avlsverdi anbefaler vi bruk av REDX™ for å få neste generasjons produksjonsdyr.

Det er viktig at kyr som det legges inn embryo på er registrert i kukontrollen. Årsaken til dette kan du lese mer om her

Overføring til mottakerdyr

De beste drektighetsresultatene ved embryooverføring oppnår man når embryoene legges inn på kyr eller kviger en uke etter brunst.

Dersom man ønsker å effektivisere arbeidet med innlegg av embryo i flere mottakere samtidig, må mottakerdyr brunstsynkroniseres slik at de har brunst på samme tidspunkt. Hormonene som brukes for synkronisering er godkjente fruktbarhetspreparater som er registrert blant annet for denne bruken. En veterinær må gjennomføre behandlingen og legge inn embryoene. Jo mer trening veterinæren har med dette, jo bedre blir som regel resultatene.

Synkroniseringen utføres av lokal veterinær. Vi anbefaler også å få lokal veterinær til å sjekke om kviga/kua er klar for innlegg, spesielt hvis embryoveterinæren har lang reisevei. 

Embryo kan overføres ferske, men blir fryst etter produksjon for å kunne distribueres til flere områder. Det er per idag i underkant av 60 % tilslag på embryo. Dette tallet kan endre seg da vi enda ikke har nok innlegg i Norge til å kunne få sikre nok tall.

Embryo i økologiske besetninger

I Mattilsynets veileder for økologisk landbruk står det at «Naturlig bedekning er å foretrekke, men inseminering er tillatt. Andre former for kunstige eller assisterte reproduksjonsmetoder, for eksempel embryooverføring og kloning, er forbudt.»

Embryo kan derfor ikke benyttes i økologiske besetninger.

Hvorfor bruke embryo?

Et embryo er et befruktet egg som er opphav til et eget individ.

  • Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-avlen har å tilby.

  • Den raskeste måten å forbedre hundyrgenetikken i egen besetning. Du kan få topp genetikk fra ei relativt dårlig ku i besetningen. På den måten vil du effektivt heve avlsverdien på besetningen.

  • De som legger inn embryo vil være med i avlstoppen. Embryoproduksjonen vil rekruttere fremtidens seminokser, så om du kjøper et embryo kan du være den som leverer fremtidens eliteokse. Blir det kvige får du først og fremst et utmerket produksjonsdyr i tillegg til at hun kan være aktuell som ny embryokvige (donor).

  • For Geno og NRF-avlen betyr det veldig mye for avlsframgangen. Vi forventer at ved å innføre embryoproduksjon øker avlsframgangen med 20 %.