1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Genos personvernserklæring

Lesetid: ca 5 min

I Geno behandler vi personopplysninger om våre ansatte, eiere/medlemmer, kunder og andre som er i kontakt med Geno, enten på nett eller gjennom fysiske besøk i våre lokaler.

I denne erklæringen forteller vi hva slags typer personopplysninger vi behandler, for hvilke formål og hvordan vi oppbevarer de. Her finnes også informasjon om hvilke rettigheter de som er registrert med sine personopplysninger hos oss har, og hvordan man gjør bruk av disse rettighetene.

Fra 20. juli 2018 er EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) gjort gjeldende som norsk lov, med noen tilpasninger i den norske personopplysningsloven.

Her finner du den nye personopplysningsloven på lovdata.no

Vi gjør vårt ytterste i å sørge for at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende regelverk. Vi forsikrer oss om at våre leverandører også gjør det samme.

Det er Geno SA som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon for henvendelser om personvern finner du til slutt i denne erklæringen.

Nedenfor gir vi en beskrivelse av de hovedkategorier av personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål.

Opplysninger om Genos eiere/medlemmer

Geno behandler personopplysninger om sine eiere/medlemmer. Slike opplysninger vil i hovedsak være navn, adresse, kontaktinformasjon, kjønn, alder, personnummer og kontonummer. 

Opplysninger om foretaket (navn, adresse, kontaktinformasjon og produsentnummer) henter vi fra Produsentregisteret, og eventuelle endringer må gjøres der. 

Her finner du Produsentregisterets personvernserklæring

I tillegg vil informasjonen kunne omfatte opplysninger knyttet til eieren/medlemmets virksomhet og husdyrhold.

Det overordnede formålet med denne behandlingen er å gjøre Geno i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor eierne/medlemmene.

Geno kan behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelser Geno har overfor sine eiere/medlemmer, og for at Geno kan oppfylle sine rettslige forpliktelser knyttet til rapportering til myndigheter etc.

Kunde- og leverandøropplysninger

Geno behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av kunder og leverandører. Disse er i all hovedsak bedrifter, og personopplysningene som behandles er navn og kontaktinformasjon for ansatte i disse bedriftene.

Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å ivareta og følge opp Genos kunde- og leverandørforpliktelser.

Beredskap 

I forbindelse med beredskapssaker, for eksempel sykdomsutbrudd, skader osv. kan det være nødvendig for Geno å behandle personopplysninger til den eller de som er rammet av et slikt utbrudd.

Dette vil kunne være navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, informasjon om slektninger, reise og transportruter. Det vil også kunne være aktuelt å behandle helseopplysninger.

Slike opplysninger behandles kun i den grad de er nødvendige i en beredskapssammenheng for å avdekke smitte el. Opplysningene vil bli slettet når dette formålet er nådd.

Opplysninger om ansatte

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring for ansatte i Geno, og denne beskriver hvilke opplysninger vi behandler om ansatte og for hvilket formål. Personvernerklæringen for ansatte er tilgjengelig på Genos interne informasjonskanaler.

Datanettverk og kommunikasjon

Geno behandler personopplysninger som ledd i forvaltningen av sine data- og kommunikasjonsnettverk. Systemer og nettverk overvåkes i tråd med gjeldende regelverk for å avdekke mulige sikkerhetsbrudd og uønskede hendelser. Opplysninger som lagres er navn, IP-adresse, e-postadresse, brukernavn og passord. 

Dette er basert på en vurdering av at slik behandling er nødvendig for å oppnå formålet, og at Genos interesse i å ivareta sikkerheten for systemene, overstiger hensynet til den enkeltes personvern.

Personvernulempen for den enkelte er vurdert som liten, gitt at det i all hovedsak er trafikkdata som logges, ikke gjennomgang av enkeltopplysninger.

Informasjonskapsler og webanalyse

Geno benytter informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen på nettstedene (geno.no, avlsplan.geno.no, buskap.no og genoshop.net).

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen når du besøker og navigerer på nettstedet. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk godkjenner bruken av informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, må du endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, vil det kunne føre til at funksjonaliteten på nettstedet blir begrenset.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Vi benytter analyseverktøyene Google Analytics til å analysere trafikken på Genos nettsteder. Informasjonen som samles inn behandles av Google i tråd med deres retningslinjer for personvern.

Lagring

Personopplysningene som Geno behandler lagres primært på servere hos Genos tjenesteleverandører i Norge. 

Databehandlere

Geno benytter eksterne tjenesteleverandører for ulike deler av virksomheten. Når slike tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av Geno, gjøres det basert på en skriftlig databehandleravtale som regulerer behandlingsoppdraget.

Rettigheter

Personer som er registrerte i systemene til Geno har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller dersom Geno behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte kreve at slike opplysninger rettes, slettes eller suppleres.

Kontakt for spørsmål og henvendelser om personvern

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte Geno på e-post .

Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Geno har registrert om deg.