SpermVital Invest

Ønsker du å kjøpe eller selge aksjer i SpermVital Invest? Ved å melde fra til Geno på denne siden kan eierne nå selge eller kjøpe aksjer.

SpermVital Invest as er et selskap hvis hensikt er å eie aksjer i SpermVital as. SpermVital Invest as eier pr dato 12,15% av aksjekapitalen i SpermVital as. De øvrige aksjene eies av Geno SA.

Kjøp og salg av aksjer

Ved å melde fra til Geno på denne siden kan eierne nå selge eller kjøpe aksjer i SpermVital Invest as.

Kjøp/salg bli offentliggjort her. Vi vil da vise hvor mange aksjer som er omsatt i hver handel, samt pris pr aksje. Vi vil også vise aksjer som ligger ute for salg, med tilhørende pris og aksjer som ønskes kjøpt. Navn på kjøper og selger vil ikke bli vist.

Pris

Aksjekapitalen består av 3.200 aksjer til pålydende NOK 500, til sammen NOK 1.600.000. Tegningskurs pr. aksje var i 2011 NOK 5.000. pr aksje. Dette verdsatte selskapet SpermVital Invest as til 16 millioner kroner og følgelig ble SpermVital as verdsatt til 132 millioner kroner.

Våren 2016 fikk Geno foretatt en verdivurdering av SpermVital as. Denne vurderingen ble foretatt av DHT Corporate Service. DHT verdsatte da SpermVital as til 238 millioner kroner. Basert på denne vurderingen skulle verdien på aksjene i SpermVital Invest as bli 9.036 kr per aksje, men det understrekes at prisen bestemmes av selger og kjøper i fellesskap og kan fastsettes helt uavhengig av denne vurderingen.

Hvordan går du fram?

Du melder din interesse for å kjøp eller selge på kontaktskjemaet på denne siden.

Geno vil koble sammen interesserte kjøpere og selgere. Dersom kjøper og selger ønsker bistand til oppgjør vedr. aksjeomsetning har vi en avtale med et advokatfirma.

Salær for oppgjørsbehandling deles med 50% hver på kjøper og selger.

Ønsker du å kjøpe eller selge aksjer?

*Kjøp eller salg:
Informasjonen du sender inn med dette skjemaet lagres i våre systemer og benyttes for å behandle din forespørsel.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Meld interesse for å selge eller kjøpe:

Aksjer til salgs Pris per aksje
5 17 500
5 10 250
2 10 000
2 9 000
2 9 000
2 8 500
10 5 100
2 5 000
Sum antall: 30  
Aksjer ønskes kjøpt Pris per aksje
 20 5 000
2 8 500
2 9 036
5 9 250
6 9 500
2 9 500
9  10 000
Sum antall: 46  

Kjente omsetninger

Aksjer

(antall)

Kurs Måned År
1  9 500 Juli  2017
5 10 250 Desember 2018