Okser og kviger i anleggene

Her kan du søke opp okser og kviger i alle Geno sine anlegg.

Dyrenr / testnr Navn Kjønn Farnr Farnavn Sted Oppdretter Postnr.