Gå til Tekst
Skip to Navigation

Aktuelt

Opphør av trekk over meierioppgjør

Geno må som en følge av opphør av trekk over Tine sitt meierioppgjør, innføre nye faktureringsrutiner. De som hittil har hatt trekk over meierioppgjøret, vil få den første fakturaen fra Geno i begynnelsen av november for insemineringer utført i oktober. De som ikke har hatt insemineringer i oktober får heller ikke faktura og kan derfor se bort fra sms-henvendelsen.

Styret har også vedtatt at fakturadato på alle seminfakturaer endres til siste dato i måneden arbeidet er utført.

Kredittiden på faktura direkte fra Geno blir fra og med november på 12 dager.


Aktuelt

Siste nytt

Til toppen