Webforedrag og video

Her finner du ulike videoer, opptak av fagmøter og webforedrag som du kan spille av akkurat når det passer deg best.

Geno – Avler for bedre liv

Alle videoene/foredragene ligger på YouTube.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2024
Hans Storlien går gjennom NRF-eliteokser fra juni 2024.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2024
Hans Storlien går gjennom NRF-eliteokser fra mars 2024.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 4-2023
Hans Storlien går gjennom NRF-eliteoksene fra desember 2023.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 3-2023
Hans Storlien går gjennom NRF-eliteoksene fra oktober 2023.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2023
Hans Storlien går gjennom NRF-eliteoksene fra juni 2023.

Digitalt fagmøte om genredigering og presisjonsavl, 12. april 2023
Felles møte for medlemmer i Geno og Norsvin hvor det blant annet opplyses om hva genteknologi innebærer og om hva som skjer på dette området fremover.

Digitalt fagmøte om justering av avlsmålet for NRF, 21. februar 2023
Avlssjef i Geno, Håvard Tajet, forteller om hvilke retning vi ønsker for NRF-kua framover.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2023
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mars 2023

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 4-2022
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2022

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 3-2022
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2022

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2022
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2022

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2022
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra februar 2022

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 4-2021
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2021

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 3-2021
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2021

Geno – Avler for bedre liv (2021)

Digitalt fagmøte om kviger, sommermelk og økonomi
Opptak fra digitalt fagmøte holdt 17. juni 2021. Foredragsholdere er Anne Hege Hunskaar Tajet og Knut Ingolf Dragset, veterinærer i Geno.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2021
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2021

Hvordan finner man GS-resultater og hvordan skal de tolkes? (2021)
Hanna Retzius Storlien (avlsforsker, Geno) viser og forklarer hvordan man finner resultater på GS-test i kukontrollen og hvordan disse skal tolkes.

Bestilling av genotyping i kukontrollen (2021)
Hanna Retzius Storlien (avlsforsker, Geno) viser og forklarer hvordan man bestiller GS-test i kukontrollen.

Genotyping av seminokseemne (2021)
Hanna Retzius Storlien (bonde og avlsforsker, Geno) forteller om verdien det gir å genotype seminokseemner.

Hvorfor genotype kvigekalver (2021)
Hanna Retzius Storlien (bonde og avlsforsker, Geno) forteller hvorfor hun velger å genotype alle kvigekalvene i besetningen sin.

Genotyping av tvillinger (2021)
Hanna Retzius Storlien (bonde og avlsforsker, Geno) forteller litt om hvorfor det kan være verdifullt å genotype tvillinger.

Hvordan ta GS-prøve – Steg for steg (2021)
Hanna Retzius Storlien (bonde og avlsforsker, Geno) viser hvordan man genotyper NRF-kalv stegvis.    

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2021
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra februar2021

For veterinærer – Spilleliste med flere instruksjonsvideoer for rapportering via DHP (2021)

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 4-2020
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2020

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 3-2020
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2020.

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2020
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2020.

Geno Avlsplan – Individvalg (2020)
Anne Guro Larsgard viser hvordan man bruker funksjonen «individvalg» i Geno Avlsplan.

Geno Avlsplan – Indeks på avkom (2020)
Anne Guro Larsgard viser hvordan man bruker funksjonen «indeks på avkom» i Geno Avlsplan.

Geno Avlsplan – Hvordan sette krav til avkom (2020)
Anne Guro Larsgard viser hvordan man setter krav til avkom i Geno Avlsplan.

Geno Avlsplan – på mobil (2020)

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2020
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra februar 2020.

Hvordan enkelt lage en smittesluse i et gammelt fjøs? (2020)
Denne videoen viser et eksempel på hvordan man enkelt kan lage en smittesluse i et gammelt fjøs.  

REDX – Kjønnsseparert sæd (2020)

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 4-2019 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2019

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 3-2019 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2019

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2019 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2019

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2019 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra februar 2019

NRF og klima - Hightech fjøs prosjektet v/Sverre Lang-Ree (2018)
Avl for klimavennlig storfe – En introduksjon til hva Geno skal jobbe med med tanke på klima.

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 4-2018 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2018

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 3-2018 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2018

PAG drektighetstest - Hva, hvordan og hvorfor v/Per Gillund (2018)
Per Gillund går igjennom hva PAG er, hvordan bestille og ta testen, samt hvorfor man bør ta drektighetstest. OBS! melkeprøven skal tas i OLA-beger med bromopoltablett før det helles over i speneprøveglass. 

NRF-embryo – Hva, Hvordan og Hvorfor v/Hans Storlien og Knut Ingolf Dragset (2018)
Hans Storlien (markedssjef Geno) og Knut Ingolf Dragset (veterinær, Geno),  går igjennom hva et embryo er, hvorfor kjøpe embryo og hvordan bestille.

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 2-2018 v/Hans Storlien
Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2018.

Hvordan finne GS-resultater etter GS-test av NRF-hunndyr v/Ingunn Nævdal (2018)
Ingunn Nævdal, Geno, viser hvor man finner detaljert liste over indekser for genotypede dyr på medlem.tine.no.

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 1-2018 v/Hans Storlien
Hans Storlien går igjennom de nye NRF-eliteoksene fra januar 2018

Praktiske løsninger for smittebeskyttelse v/knut Ingolf Dragset (2017)
Knut Ingolf Dragset, veterinær i Geno, går igjennom praktiske løsninger for hvordan man kan beskytte seg mot smittsomme sykdommer på melkebruket.

Nye verktøy i fruktbarhetsstyringa v/Per Gillund (2017)
Per Gillund, veterinær i Geno, går igjennom nye verktøy i fruktbarhetsstyringa. 

Ikke bare ei ku (2017)
video om avlsarbeidet på NRF (Norsk Rødt Fe)

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 3-2017 v/ Hans Storlien
Hans storlien går igjennom de nye NRF-eliteoksene fra oktober 2017.

Innføring i spesialbestilling av sæd i oksekatalogen v/Ingunn Nævdal (2017)
I denne videoen går Ingunn Nævdal gjennom steg for steg hvordan man spesialbestiller oksesæd i oksekatalogen.geno.no

Hans Storlien tar en gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 2-2017

Innføring i Heatime RuminAct  v/Simon K. Reisvaag (2017)
Simon K. Reisvaag gir en innføring i hvordan Heatime RuminAct-systemet fungerer.

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 1-2017 v/Hans Storlien (2017)
Hans Storlien tar en gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 1-2017

NRF-kuas historie fra 1935 til idag (2016)
Denne videoen går kort igjennom NRF-kuas historie fra 1935 til idag.

Genomisk seleksjon(GS) del 1 – Hva er GS? v/Øyvind Nordbø (2016)
I dette webforedraget er det gjennomgang av litt grunnleggende genetikk, hva en SNP er og hvordan vi bruker genomisk seleksjon i avlsarbeidet.

Genomisk seleksjon(GS) del 2: Hvorfor GS? v/Trygve R. Solberg (2016)
Her går foredragsholder gjennom bakgrunnen for at Geno har valgt å gå over til genomisk seleksjon.

Genomisk seleksjon(GS) del 3 – Praktiske konsekvenser v/ Anne Guro Larsgard og Hans Storlien (2016)
Omhandler gjennomgang av avlsplanlegging i nytt avlsopplegg med genomisk seleksjon. 

Gjennomgang av rapporteringsprogram for klauvskjærere v/Åse Margrethe Sogstad, Tine

Nye eksteriørlister på medlem.tine.no v/Anne Guro Larsgard (2014)

Nordic Classification v/Anne Guro Larsgard (2014)

Ny Rapport for seminokseemner v/Ingunn Nævdal (2014) 

Webinarer 2013 og tidligere

Diagnostisering og registrering av klauvlidelser v/Åse Margrethe Sogstad, Tine (2013)

Avl for bedre klauvhelse v/Cecilie Ødegård (2013)

Hvordan maksimere kjøttproduksjonen på mjølkebruket? v/Vegard Urset, Tyr (2013)

Grunnleggende brunstkurs v/Simon Reisvaag (2013)
Omhandler ulike brunstsymtomer, hvordan tolke brunstsymptomene og gjennomføre god brunstkontroll. Hvordan bestemme riktig inseminasjonstidspunkt omtales også.

Endringer i seminrapportering v/Tore Søgård og Terje Bråten (2013)

Lean i besetningen v/Sverre Lang-Ree (2012)
Webforedrag om hva Lean er og hvordan kan man bruke dette verktøyet i egen besetning. 

Fôringas innvirkning på fruktbarheten v/Per Gillund (2012)

Webforedraget omhandler hvordan energitilgangen virker inn på stoffskiftet, hormonsamspillet og fruktbarheten. Det omhandler også hvordan en kan holdvurdere kyr og styre holdet for å oppnå god fruktbarhet.