Geno Avlsplan

Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i melkekubesetninger. Applikasjonen dekker behovet både til den som på en enkel måte vil lage sin egen standard avlsplan og for den som i større grad vil påvirke valgene selv.

bilde av storfe på grønt gress og skyer på himmelen