På grunn av vedlikehold vil www.geno.no være ustabil torsdag 2. desember kl. 17.00-18.00. Unngå nettbestilling i denne perioden.

Geno Avlsplan

Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i melkekubesetninger. Applikasjonen dekker behovet både til den som på en enkel måte vil lage sin egen standard avlsplan og for den som i større grad vil påvirke valgene selv.

bilde av storfe på grønt gress og skyer på himmelen