Hva er Geno Avlsplan?

Lesetid: ca 1 min

Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i melkekubesetninger.

illustrasjonsbilde Geno Avlsplan på nettbrett i fjøset.

Programmet dekker behovet både til den som på en enkel måte vil lage sin egen standard avlsplan og for den som i større grad vil påvirke valgene selv.

Alle som er medlem i Geno og kukontrollen har tilgang til Geno Avlsplan. Logg deg inn med brukernavn (det 10-sifrede produsentnummeret ditt) og passordet som du er tildelt og som er felles for flere innloggingssider i landbruket (Geno, Tine, Nortura m.fl.).

Skriv ut en enkel avlsplan

Det er veldig enkelt å få ut en ferdig avlsplan. Logg deg inn i Geno Avlsplan, og du får da opp en ferdig avlsplan som du kan skrive ut. 

Denne planen sikrer at:

  • Det ikke er for nært slektskap mellom ku og okse
  • At det ikke lages uheldige kombinasjoner mht. kalvingsproblemer.
  • Dersom ei ku som gjennom genotyping har fått påvist en genetisk defekt, aldri blir satt opp med en okse som er bærer av samme defekt.
  • Det lages kombinasjoner som utfyller hverandre på viktige egenskaper.

Vil du gjøre dine egne valg?

  • Du kan legge inn hvilke krav du vil sette til kommende avkom i besetningen.
  • Du kan legge inn hvilken sædtype du ønsker å bruke på et individ, og får da kun opp okser som har tilgang på denne.
  • Blant mer enn 40 ulike egenskaper kan du velge inntil tre individegenskap per ku.
  • Du kan reservere kyr for innlegg av MbryO™ (NRF-embryo), eller inseminering med andre raser enn NRF (importerte mjølkeraser, kjøttferaser og gamle raser).
  • Dersom du er eierinseminør, har egen dunk eller spesialbestilt okser, kan du lage ditt eget okseutvalg som avspeiler dette.

 

 

Ønsker du hjelp til å sette opp avlsplan for din besetning?

Avlsrådgiveren kan hjelpe deg med å utnytte mulighetene i Geno Avlsplan optimalt og tilpasse avlsplanen etter dine ønsker og behov. 

Les mer om avlsrådgiving her