Genos virksomhet

Genos visjon: «Avler for bedre liv».

Geno SA er et samvirkeselskap eid av norske storfebønder. Vi er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. Vi distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.

Bilde av ei ku på beite.
Foto: Lars Martin Bøe