Avlsrådgiving

Lesetid: ca 1 min

Avlsrådgiveren kan hjelpe deg med å utnytte mulighetene i Geno Avlsplan optimalt, og tilpasse avlsplanen etter dine ønsker og behov.

bilde av Avlsrådgiver og fagleder for avlsrådgiverne, Svein Egil Skartveit.
Avlsrådgiver og fagleder for avlsrådgiverne, Svein Egil Skartveit. Foto: Rasmus Lang-Ree

Avlsplanleggingen i besetningen din kan gjøres i samarbeid med TINE sin rådgivingstjeneste. Du har da flere valgmuligheter og avlsrådgiveren din kan bistå med sin avlskompetanse i den grad du måtte ønske.  

Avlsplan Super

Ved bestilling av Avlsplan Super vil avlsrådgiveren ta en runde sammen med den som steller dyrene og studere hvert enkelt dyr i besetningen din. Ut fra gjennomgangen av både besetningen og enkeltdyr, vil avlsrådgiveren legge inn ulike valg i avlsplanen som er i tråd med dine ønsker.

Du får:

 • Lagt en god strategi for utvikling av besetningen din
 • En vurdering av sterke og svake sider ved dyr i en runde i fjøset
 • En optimal utnytting av tilgjengelige seminokser ut fra dine ønsker og behov
 • En vurdering av aktuelle kyr for bruksdyrkryssing med kjøttfe
 • Hjelp til å fordele doser med spesialsæd (SpermVital/REDX kjønnsseparert) dersom du ønsker det
 • Hjelp til å velge aktuelle dyr for innlegg av embryo dersom du ønsker det
 • Økte muligheter for å levere seminokseemner og embryokviger dersom du ønsker det
 • Økt kunnskap om avl og avlsplanlegging i egen besetning ved bruk av avlsrådgiver som diskusjonspartner

Du kan selv velge om du vil få tildelt en ferdig bearbeidet Avlsplan Super fra avlsrådgiveren eller om du, på grunnlag av gjennomgangen, vil utarbeide avlsplanen selv.

Besetningsgjennomgangen er vanligvis én gang per år. Faktureres på timesbasis.

Avlsplan Pluss

Ved bestilling av Avlsplan Pluss vil avlsrådgiveren din sette opp en avlsplan som er spesialtilpasset dine ønsker og avlsstrategi for besetningen. Avlsplanen er en rein «kontorplan» uten gjennomgang av dyrene i fjøset. Faktureres på timesbasis.

Kontakt 

Ta kontakt med din avlsrådgiver for bestilling av Avlsplan Pluss eller Super.

Her finner du en oversikt over avlsrådgivere og avlsplanleggere

 

Østlandet sør

Gro Knutsen
3721 Skien
Telefon:913 76 416
gro.knutsen@tine.no

Njål Vestøl
1435 Ås
Telefon: 913 76 415
njal.vestol@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Johanna Aglen
2380 Brumunddal
Telefon: 948 73 770
johanna.aglen@tine.no

 

Østlandet nord

Berit Grindflek
2500 Tynset
Telefon: 416 05 661
berit.grindflek@tine.no

Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Karen Birgitte Øvreness
2630 Ringebu
Telefon: 977 77 879
karen.birgitte.ovreness@tine.no 

Kari Nyborg
2686 Lom
Telefon: 952 08 898
kari.nyborg@tine.no

Solfrid Brandvoll 
Tynset og omegn
Telefon: 905 41 859
solfrid.brandvoll@geno.no
Avlsplanlegger ansatt i Geno

 

Vestlandet sør

Hans Willy Tuft
5643 Strandvik
Telefon: 913 77 961
Hans.willy.tuft@tine.no

Malene Hamn Elnes
5542 Karmsund
Telefon: 412 77 643
malene.hamn.elnes@tine.no

Svein Egil Skartveit
4052 Røyneberg
Telefon: 958 12 417
svein.egil.skartveit@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Torger Nærland
4053 Røyneberg
Telefon: 909 40 174
torger.narland@tine.no

Lars Byberg Timpelen
4052 Røyneberg
Telefon: 977 43 774
Lars.byberg@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Hilde Tveiten
4052 Røyneberg
Telefon: 450 01 087
hilde.tveiten@tine.no

Aurora Rebnord Skår
Voss og omegn
Telefon: 926 62 579
aurora.kristin.rebnord.skaar@geno.no
Avlsplanlegger ansatt i Geno

Vestlandet nord

Silje Herlofsen Nes
6856 Sogndal
Telefon: 907 31 484
silje.herlofsen.nes@tine.no

Jorunn Heggheim
6800 Førde
Telefon: 994 71 796
Jorunn.heggheim@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Trond Skeide
6065 Ulsteinvik
Telefon: 913 45 880
trond.skeide@tine.no

Lene Merete Kirkholt
6650 Surnadal
Telefon: 954 05 428
Lene.merete.kirkholt@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Idar Dombestein
Bremanger og Stad
Telefon: 901 08 537
idar.dombestein@geno.no
Avlsplanlegger ansatt i Geno

 

Trøndelag

Ragnhild Blokkum
7336 Meldal
Telefon: 926 83 549
ragnhild.blokkum@tine.no

Jan Atle Bakkenget
7604 Levanger
Telefon: 952 52 295
jan.atle.bakkenget@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

Hans Snerting
7709 Steinkjer
Telefon: 952 52 306
hans.snerting@tine.no

Heidrun Kjøren Bugten
Telefon: 416 99 344 
heidrun.kjoren.bugten@tine.no

Odd Einar Friheim
Stjørdal og Meråker
Telefon: 913 16 942
odd.einar.friheim@geno.no
Avlsplanlegger ansatt i Geno

 

Nord-Norge

Knut Arne Hagen
8646 Korgen
Telefon: 958 76 194
knut.arne.hagen@tine.no

Eivind Uleberg
9007 Tromsø
Telefon: 958 20 760
eivind.uleberg@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger.

Her finner du oversikt over avlsrådgiverne på Tine sine sider

Verdien av god avlsplanlegging

 • Ønsket avlsmessig utvikling i besetningen
 • Økt inntjening, mindre arbeid og bedre dyrevelferd
 • Økt kunnskap om avl
 • Økt interesse for enkeltindividet
 • Økte muligheter for å bidra inn i det sentrale avlsarbeidet (seminokseemner og embryodonoremner)

Her kan du lese artikkelen "Nye avlsmetoder kan kompensere for mindre kvote".