Medlemskap

Lesetid: ca 3 min

Geno er et samvirkeforetak som eies av norske storfebønder. Gjennom medlemskapet i Geno har du påvirkningskraft på valg av retning for organisasjonen.

Produsentlaget er en viktig høringsinstans for Geno, og gjennom deltakelse i produsentlaget kan du engasjere deg i viktige spørsmål.  

Hvilke fordeler har du som medlem i Geno?

  • Som medlem i Geno får du en rabatt på kr 50,- på sæddosene. Prisene som er oppgitt i oksekatalogen er medlemspriser.
  • Buskap inngår i medlemskontigenten. Her finner du fagartikler om avl, fôring, organisasjon, teknikk, helse og fruktbarhet, økonomi med mer. 
  • Geno tilbyr egen medlemspris for ulike kurs i Geno-regi.
  • Gjennom medlemskap i Geno får du også et gratis abonnement på Bondebladet.
  • Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i mjølkekubesetninger. Det er enkelt å bruke, samtidig som det finnes muligheter for å gjøre egne valg. 
  • Du kan bli tillitsvalg i Geno, og være med på å påvirke i hvilken retning Geno skal gå. Les om tillitsverv i Geno her.

Medlemskontingen og faktura

Medlemskontingenten i Geno er kr 1 550,- (ekskl. mva.). Kontingenten er tredelt hvorav den ene delen, serviceavgiften, er momsbelagt.

Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

Servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent er ikke skattemessig fradragsberettiget.

Det er ikke mulig å velge bort en av delene i medlemskontingenten.

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

   Kr.
Medlemskontingent  100,00
Buskap*  400,00
Serviceavgift* 1050,00
Totalsum ekskl. mva. 1550,00
Totalsum inkl. mva. 1812,50

Fradragsberettigede kostnader

Oppsettet av summene ble justert i 2023 for at det skulle bli en mer forklarende fordeling av hva kontingenten faktisk går til. Buskap er justert til en mer korrekt medlemspris, ut fra kostnader til produksjon.

Serviceavgiften er justert opp, for å vise på en bedre måte at denne summen går med til å drifte medlemsorganisasjonen Geno SA, som innebærer hele medlemsdemokratiet: årsmøte, høstmøter, tillitsvalgte, styret, andre komiteer, og ikke minst møtevirksomhet rundt om i hele landet ute hos produsentene.

Alle med aktivt medlemskap faktureres for nytt år

Nytt fra 2022 var at alle som har aktivt medlemskap faktureres for ny medlemskontingent. Hvis noen ønsker å melde seg ut, må det gjøres ved beskjed til kundesenteret enten via e-post eller telefon.

Annen nyttig informasjon

Bli medlem!

Ta kontakt med Geno sitt kundesenter for å bli medlem:

E-post: post@geno.no

Telefon: 950 20 600.