Fjøskort

Lesetid: ca 2 min

Fjøskort er et nyttig hjelpemiddel for å holde god oversikt over inseminasjoner i besetningen.

Kortene er forhåndstrykte med blant annet opprinnelsesnummeret til kyrne i besetningen. Dataene er hentet fra Kukontrollen. Fjøskortet inneholder derfor de dyrene som er registrert i kontrollen på det tidspunktet fjøskortet blir produsert.

Bestilling

Fjøskortene bestilles gjennom Kukontrollen og sendes ut én gang i året. De fleste får tilsendt fjøskort i juni, men du kan selv velge hvilken måned du ønsker å få fjøskortene. Bestillingsmåned kan endres i Mine data i Kukontrollen på medlem.tine.no. TINE-rådgiveren kan være behjelpelig med å endre bestillingsmåned for dem som ikke er egenregistratorer.

Nye produsenter får automatisk tilsendt fjøskort i juni, men det er altså enkelt å endre bestillingsmåneden i Kukontrollen. I utgangspunktet sendes det ut ett sett med fjøskort, men bestillingen kan endres til to eller tre sett. Dette kan være gunstig for dem som har dyr fordelt på flere fjøs. Fjøskort kan også avbestilles i Kukontrollen dersom du ikke lenger ønsker fjøskort.

Valg av bestillingsmåned

Pass på at du har fjøskortene i god tid før kyrne skal insemineres, men ikke altfor lang tid i forveien. Dette for at du skal ha mest mulig oppdaterte kort når insemineringene starter og at de ikke skal komme bort i mellomtiden. Med for eksempel bestillingsmåned september, kan du forvente å få fjøskortene i posten rundt 10. september. 

Vær oppmerksom på at dersom du for eksempel ønsker å få tilsendt fjøskortene i oktober (i stedenfor juni) må bestillingsmåneden endres seinest 30. september. Endrer du bestillingsmåneden til oktober etter denne dato, vil det ikke komme nye fjøskort før oktober året etter.

Pris

Det koster kr 250 + moms å få fjøskort. Det er samme pris om du bestiller ett, to eller tre sett. Fjøskortet faktureres måneden etter at det er utsendt.

Gå til TINE sin medlemsside

Fjøskort til medlemmer i Storfekjøttkontrollen

Er du medlem i Storfekjøttkontrollen vil du få tilsendt fjøskort dersom du har lagt inn bestilling for dette via Animalia sine sider. Fjøskortene sendes ut én gang i året (vanligvis i februar). Prisen for fjøskort til medlemmer i Storfekjøttkontrollen er også kr 250 + moms.

Blankt fjøskort for utskrift

Her kan du skrive ut fjøskort som du selv fyller ut med opprinnelsesnummer eller ørenummer for kyrne.

Fjøskort (PDF)