Drektighetskontroll

Lesetid: ca 1 min

Drektighetskontroll av storfe er en viktig tjeneste som Geno tilbyr. Undersøkelsen er enkel og sikker, og utføres av både veterinærer og seminteknikere om lag 5-6 uker etter inseminasjon.

Ved å rektalisere (kjenne på livmora med armen inne i tarmen) kan en avgjøre om kua er drektig eller ikke om lag 5-6 uker etter inseminering. Metoden er enkel og sikker, men det kreves mye trening for å kunne stille sikker diagnose så tidlig som mulig.

Hvorfor drektighetskontrollere?

Mange kyr og kviger viser ikke ny brunst selv om de ikke er blitt drektige, og en del dyr har kortvarig og svak brunst som ikke oppdages. Derfor er det viktig å få drektighetsundersøkt dyra. Dette bør helst skje før 42 dager etter inseminasjon slik at de kan insemineres på nytt om lag seks uker etter første inseminasjon.

Dersom kua ikke blir drektig til ønsket tid, vil kalvingsintervallene bli lange. Dette kan i verste fall føre til at kua blir utrangert. Kviger som ikke blir drektige til rett tid blir gamle før de kalver første gang. Dette er kostbart for bonden.

Andre metoder

Med et ultralydapparat kan en stille sikker drektighetsdiagnose ca 28. dag etter inseminasjon, men apparatet er kostbart og det krever spesialopplæring. Metoden er derfor svært lite brukt på storfe. Drektighetstest på urin er ikke egnet for storfe.

Kurs i drektighetskontroll

Seminteknikerne må gjennom et eget grunnkurs i drektighetskontroll som arrangeres av Geno. Veterinærene lærer drektighetsdiagnostikk i veterinærstudiet. Geno holder etterutdanningskurs i drektighetskontroll for seminteknikere og veterinærer i samarbeid med Den norske veterinærforening.

Les mer om kurs i tidlig drektighetskontroll for veterinærer her

Fruktbarhet i fjøset

Boka «Fruktbarhet i fjøset» er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset.

01633_Fruktbarhet_i_fj_set.jpg

Boka går grundig gjennom relevante tema som brunst, brunstkontroll, inseminering og drektighet. I tillegg tar den for seg fruktbarhetsproblemer og  forebygging og hjelpemidler og verktøy.

Boka  er skrevet av Per Gillund, fagsjef reproduksjon i Geno, Arne Ola Refsdal, tidl. forsker og rådgiver på fruktbarhet og helse i Geno og Knut Karlberg, professor i husdyrreproduksjon ved Norges veterinærhøgskole.