Drektighetskontrollkurs

Geno arrangerer en-dags kurs i tidlig drektighetskontroll for veterinærer.

Målet med kurset er at deltakerne skal drektighetskontroll med manuell teknikk for 5-6 ukers drektigheter.

Kurset er todelt med en kort, teoretisk gjennomgang av teknikk før praktisk trening. 
Den praktiske treningen foregår i besetninger nær kursstedet. Det er satt et maksantall på 6 deltakere for å sikre alle mest mulig trening og personlig oppfølging. 

Planlagte kurs arrangeres når det er minst 5 påmeldte.

Kurset starter kl. 10.00 og varer til kl. 17.00-18.00.

Kursavgift: Kr 3 000,-.

MicrosoftTeams-image (32).png
Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.