Forskning og utvikling

Geno driver med forskning, utvikling og implementering innen avl, genetikk og reproduksjon.

Utvikling av avlsarbeidet innebærer forbedring av statistiske modeller og inkludering av ny teknologi, samt forskning og implementering av nye fenotyper i avlsverdiberegningene. I tillegg foregår forskning innen reproduksjon både på hunndyr og hanndyr for å bedre fruktbarheten hos NRF ytterligere.

Forskning og utvikling i Geno

I Geno har vi forskere med mastergrad eller doktorgrad innen avl og genetikk, veterinær, fysikk, matematikk og statistikk og bioinformatikk. Forskerne er lokalisert på hovedkontoret til Geno på Hamar og på fakultet for biovitenskap, husdyrvitenskap og akvakultur på NMBU.

Samarbeid med andre institusjoner

Geno er involvert i flere samarbeidsprosjekter innen avl, kvantitativ genetikk, molekylær genetikk, reproduksjon og bioteknologi. Blant samarbeidspartnere er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt andre norske og internasjonale universiteter, avlsorganisasjoner og forskningsinstitutt.

Geno sin investering i forskning og utvikling har resultert i flere bioteknologiske selskap hvor Geno har fullt eller delvis eierskap, for eksempel SpermVital og Cryogenetics.