Priser sæd og inseminering

Styret i Geno vedtar pris på sædkategoriene. Det ble vedtatt nye priser fra 1. mars 2024.

Sæd – pris per dose

Oppgitte sædpriser gjelder for medlemmer i Geno. For ikke-medlemmer er doseprisen kr 50,- høyere for alle raser unntatt Sidet Trønder- og Nordlandsfe og Telemarksfe. 

Produkt Pris

Inseminering

Oppgitte priser gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer i Geno. **Gebyret blir effektuert i de tilfellene der dyret går løst (ikke fiksert) samtidig som bonden ikke er til stede for å hjelpe inseminøren med fikseringen. 

Produkt Pris