Import av embryo

Lesetid: ca 1 min

Geno har fram til nå vært behjelpelig med praktisk gjennomføring av import av embryo til det norske markedet.

Antall embryo og importer har variert noe fra år til år. Store utfordringer og høye kostnader med import av embryo har ført til at Geno nå ikke lenger vil kunne gjennomføre dette arbeidet. Genos stans i import av embryo er gjort i dialog med TYR.

Bakgrunn

  1. Geno har ikke systemer som vil løse importen av embryo på en god og effektiv måte, og som kan gi en god kundeopplevelse og en god levering. Volumet gjør det dessverre ikke økonomisk forsvarlig å bygge opp et godt system som denne importen krever og til en forsvarlig pris på importembryo i markedet
  2. Geno sitter med et stort økonomisk ansvar for importen. Det siste året har vi måtte erstatte tapte embryo. I tillegg til at Geno har bestillinger inn til våre leverandører hvor det ikke har vært mulig å levere embryoene innen tid, noe som har gitt Geno erstatningsutfordringer.

Hva nå?

Det vil bli fullført import av allerede bestilte embryo, men etter 15. januar 2023 vil det ikke være mulig å bestille nye importer av embryo. Hvis produsenter ønsker å importere selv vil vi i Geno være behjelpelig med en oppskrift som hver enkelt kan benytte hvis de ønsker å importere embryo selv.