Import av embryo

Geno har ikke lenger mulighet til å være behjelpelig med praktisk gjennomføring av import av embryo til det norske markedet.

Antall embryo og importer har variert noe fra år til år. Store utfordringer og høye kostnader med import av embryo har ført til at Geno ikke lenger kan gjennomføre dette arbeidet. Genos stans i import av embryo ble gjort i dialog med TYR.

Bakgrunn

  1. Geno har ikke systemer som vil løse importen av embryo på en god og effektiv måte, og som kan gi en god kundeopplevelse og en god levering. Volumet gjør det dessverre ikke økonomisk forsvarlig å bygge opp et godt system som denne importen krever og til en forsvarlig pris på importembryo i markedet
  2. Geno sitter med et stort økonomisk ansvar for importen. Det siste året har vi måtte erstatte tapte embryo. I tillegg til at Geno har bestillinger inn til våre leverandører hvor det ikke har vært mulig å levere embryoene innen tid, noe som har gitt Geno erstatningsutfordringer.

Ønsker du å importere selv?

Dersom du ønsker å importere embryo på egenhånd så har Geno en oppskrift her som vi anbefaler å følge:

  1. Innhent informasjon om hvor embryoene er produsert/ skal produseres
  2. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for å innhente informasjon om offentlige importkrav for import av embryo fra det aktuelle landet
  3. Ta kontak med KOORIMP for å innhente importkrav og skjema for tilleggskrav
  4. Sikre at importen meldes til Mattilsynet innen 24-48 timer før ankomst til 1. mottaker. Mattilsynet kan informere om hvordan importene skal meldes
  5. Uten godkjent importmelding, kan ikke sendingen tolles inn, da dette er et sjekkpunkt i innfortollingen
  6. Importer fra land utenfor EU (UK, Australia, New Zealand, USA eller Canada) må meldes særskilt og rutes gjennom Mattilsynets grensekontroll på Gardermoen

Det er alltid importørens ansvar at krav fra Mattilsynet og tollmyndighetene følges, og at all dokumentasjon er i orden. Ta alltid vare på all dokumentasjon.