Logo og profil

Lesetid: ca 1 min

Genos profilmanual og retningslinjer for grafisk produksjon er utarbeidet i henhold til våre verdier «ambisiøs», «profesjonell» og «inspirerende» og omhandler konsernet og samvirket Geno.

En enhetlig visuell profil er viktig for Genos identitet og for å bygge et sterkt og gjenkjennende merke.

Profilmanualen er et arbeidsverktøy for de som er involvert i utvikling og implementering av Genos visuelle kommunikasjon. Hensikten er å sikre gjenkjennelse av Geno for kunder, ansatte, eiere, samarbeidspartnere og leverandører.

Logo for skjermbruk

Genos hovedlogo skal benyttes i alle sammenhenger der det er praktisk mulig. Denne logoversjonen er den eneste tillatte versjonen. Den skal gjengis med logo-originaler (egne filer), og det er ikke tillatt å lage avvikende sammenstillinger. 

Visjon – payoff

Genos visjon (payoff/navneforsterker) finnes på norsk og engelsk.

  • For bruk i Norge: «Avler for bedre liv»
  • For bruk i øvrige land: «Breeding for better lives».

Visjonen er utarbeidet som en designoriginal og er et fast og definert designelement. Ved bruk av visjonen skal designoriginal alltid benyttes – det er ikke tillatt å sette opp egne versjoner av visjonen. Unntak er når den er del av en løpende tekst. 

NRF-profil

NRF-profilen er produktets egen identitet som kommuniseres nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt er det Norwegian Red som er merkevarenavnet. I Norge skal NRF-logo benyttes i alle sammenhenger hvor produktet skal profileres. Denne logoversjonen er den eneste tillatte versjonen. Den skal gjengis med logo-originaler (egne filer), og det er ikke tillatt å lage avvikende sammenstillinger.