Virksomheten

Lesetid: ca 3 min

Genos visjon er "Avler for bedre liv" .

Omsetningen i Geno i 2020 er på ca 400 millioner kroner. Geno konsern har 242 ansatte (2020).

Geno ble etablert av bønder på Hedemarken allerede i 1935 under navnet på rasen, NRF- Norsk Rødt Fe. Fram til da hadde storfeavlen vært statlig drevet og etableringen var rett og slett en protest fra bøndene som ville forholde seg til nyere teori og reell genetisk framgang foran det de benevnte som mer ideologisk avl basert på tradisjon og tro.

Hovedkontoret er på Hamar i Senter for avl og bioteknologi der vi er samlokalisert med Norsvin og TYR. Våre produksjonsanlegg ligger i Øyer og på Store Ree i Stange. På Genos avlsstasjon Store Ree produseres det årlig 1,3 millioner doser NRF-sæd. Genos stasjon for kalver/ungdyr ligger i Øyer.

Inseminering utføres over hele landet av seminteknikere ansatt i Geno eller veterinærer som inseminerer i avtale med Geno. Vi har avtale med TINE om avlsrådgivning for bønder over hele landet. 

Internasjonalt har vi ansatte i USA og Nederland. Geno har avtale om internasjonalt salg og distribusjon med verdens største genetikkselskap, ABS Global, som er eid av Genus PLC i Storbritannia.

Formål

Geno sitt formål er å arbeide for en bærekraftig utvikling av storfeholdet i Norge. Geno sin kjernevirksomhet er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen, samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette. I tillegg skal Geno drive med forskning, utvikling og formidling innen Geno sine kjerneområder.

Alle storfeprodusenter kan bli medlemmer i Geno.

Datterselskap og tilknyttede selskaper

Geno har ett heleid datterselskap, Geno Global as. I tillegg har vi 87,85 prosent eierskap i SpermVital as. Tilknyttede selskaper er Cryogenetics as (56 %) og BioBank as (33,3 %).

Geno Global AS er Genos eksportselskap og ansvarlig for all eksport av NRF-sæd verden over. Eksportselskapet har distribusjonsavtale med ABS Global i USA/Canada, Storbritannia, Italia, Tyskland, Frankrike, New Zealand og Australia. Geno Global AS har 90 prosent eierskap i seminselskapet Xsires i Nederland.  

SpermVital as og Cryogenetics as driver utstrakt forskning og utvikling basert på Genos teknologi for frysing av storfesæd. I tillegg har selskapene utviklet egne produkter for salg. 

Geno SA ledergruppe


Administrerende direktør Geno SA
Mobil: 97 12 10 23


Leder økonomi
Mobil: 91 85 62 85


Leder HR
Mobil: 92 02 58 99


Leder markedsføring og kommunikasjon
Mobil: 93 65 25 22


Leder FUI/Avl
Mobil: 95 94 90 93


Leder forsyningskjede
Mobil: 97 71 33 67


Leder Geno Global AS
Mobil: 47 67 44 21

 
Leder kunde- og medlemstjenester
Mobil: 95 17 40 47


Leder teknologi, data og analyse
Mobil: 91 34 49 44


Leder innovasjon, produkt og bærekraft
Mobil: 93 00 11 03