Virksomheten

Lesetid: ca 2 min

Genos visjon er "Avler for bedre liv" .

Omsetningen i Geno i 2023 var på 447 millioner kroner. Geno konsern har 228 ansatte (2023).

Geno ble etablert av bønder på Hedemarken allerede i 1935 under navnet på rasen, NRF- Norsk Rødt Fe. Fram til da hadde storfeavlen vært statlig drevet og etableringen var rett og slett en protest fra bøndene som ville forholde seg til nyere teori og reell genetisk framgang foran det de benevnte som mer ideologisk avl basert på tradisjon og tro.

Hovedkontoret er på Hamar i Senter for avl og bioteknologi der vi er samlokalisert med Norsvin og TYR. Våre produksjonsanlegg ligger i Øyer, Lillehammer og på Store Ree i Stange. På Genos avlsstasjon Store Ree produseres det årlig 1,3 millioner doser NRF-sæd. Genos karantenestasjon for kalver ligger i Lillehammer og testingstasjonen ligger i Øyer.

Inseminering utføres over hele landet av seminteknikere ansatt i Geno eller veterinærer som inseminerer i avtale med Geno. Vi har avtale med TINE om avlsrådgivning for storfebønder over hele landet. 

Internasjonalt har vi ansatte i USA og Polen. 

Formål

Geno sitt formål er å arbeide for en bærekraftig utvikling av storfeholdet i Norge. Geno sin kjernevirksomhet er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen, samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette. I tillegg skal Geno drive med forskning, utvikling og formidling innen Geno sine kjerneområder.

Alle storfeprodusenter kan bli medlemmer i Geno.

Datterselskap og tilknyttede selskaper

Geno har ett heleid datterselskap, Geno Global AS. I tillegg har vi 87,85 prosent eierskap i SpermVital AS. Tilknyttede selskaper er Cryogenetics AS (56 %) og BioBank AS (33,3 %).

Geno Global AS er Genos eksportselskap og ansvarlig for all eksport av NRF-sæd verden over. Geno Global AS har etablert datterselskap i Polen og USA. Det selges i tillegg gjennom utvalgte lokale distributører i alle andre markeder.

SpermVital AS og Cryogenetics AS driver utstrakt forskning og utvikling basert på Genos teknologi for frysing av storfesæd. I tillegg har selskapene utviklet egne produkter for salg. 

Geno SA ledergruppe


Administrerende direktør Geno SA
Mobil: 97 12 10 23


Leder økonomi
Mobil: 91 85 62 85


Leder HR
Mobil: 92 02 58 99


Leder markedsføring og kommunikasjon
Mobil: 93 65 25 22


Leder FUI/Avl
Mobil: 95 94 90 93


Leder forsyningskjede
Mobil: 97 71 33 67


Fungerende leder Geno Global AS
Mobil: 992 72 865

 
Leder kunde- og medlemstjenester
Mobil: 95 17 40 47


Leder teknologi, data og analyse
Mobil: 91 34 49 44


Leder produkt, innovasjon og bærekraft
Mobil: 93 00 11 03