Bilde av REDX-logo

REDX – Kjønnsseparert NRF-sæd

Lesetid: ca 2 min

REDX™ er Genos egenproduserte kjønnsseparerte sæd som vi kun tilbyr på NRF.

Kjønnsseparering av sæd krever i utgangspunktet svært god sædkvalitet for å lykkes. Derfor kan kjønnsseparert sæd kun tilbys etter enkeltokser med særlig god sædkvalitet. Derfor tilbyr vi kjønnsseparert sæd på et utvalg okser. Oksene som velges ut har en profil som markedet etterspør. Dette er også et av kriteriene for utplukk av okser til REDX-produksjon. 

Oversikt over okser som vi tilbyr kjønnsseparert sæd (REDX-elite) på finner du i Genos nettbutikk ved å filtrere utvalget på kjønnsseparert sæd.

Her finner du oversikt over okser med tilgjengelig kjønnsseparert sæd 

Pris for REDX™ er ordinær dosepris for oksen + et tillegg på kr 225,-. 

Tilgjengelighet

Alle inseminører med etterspørsel etter REDX™ får dette utdelt direkte i beholder. REDX™ kan også etterspørres på sædruta.

Ved ønske om spesifikke okser som ikke er tilgjengelig på ruta anbefaler vi å spesialbestille disse. Det gjøres via Genos nettbutikk.

Hvilke dyr bør jeg bruke kjønnsseparert sæd på?

Det er viktig å velge ut riktige dyr å bruke kjønnsseparert sæd på for best mulig resultat. 

Vi anbefaler å bruke kjønnsseparert sæd på:

 • Dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet
 • Dyr med høy avlsverdi
 • Antatt gode kviger

Vi anbefaler ikke å bruke kjønnsseparert sæd på:

 • Høytytende kyr, da det kan være krevende å få kalv i disse
 • Ved inseminasjon tidlig etter kalving
 • Dyr som ikke viser god brunst eller har dårlig fruktbarhet
 • Dyr som er synkronisert (hormonbehandlet)

Det er spesielt nyttig i forbindelse med kvotekjøp og oppbygging av besetningen. Bruk av kjønnsseparert sæd gir rikelig tilgang på gode kviger.

Det kan også åpne for å bruke mer kjøttfesæd og/eller NRF-embryo på de antatt dårligste dyra i besetningen.

Tidspunkt for inseminering

Tidspunktet for inseminering har betydning for drektighetsresultatet ved bruk av REDX™, fordi levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. Det er viktig at man ikke inseminerer for tidlig i brunsten og at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet.

Det er veldig viktig at det er godt tilrettelagt for inseminasjon så insemineringen kan foregå så raskt og effektivt som mulig. 

For den som inseminerer selv er det viktig å være ekstra nøye med tiningsrutiner og unngå nedkjøling mellom handtering og inseminering.

 

Anbefaling for bruk

Vi anbefaler å bruke kjønnsseparert sæd på:

 • Dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet
 • Dyr med høy avlsverdi
 • Antatt gode kviger
 • Kviger gir ofte bedre resultat enn kyr

Vi anbefaler ikke å bruke kjønnsseparert sæd på:

 • Høytytende kyr, da det kan være krevende å få kalv i disse
 • Ved inseminasjon tidlig etter kalving
 • Dyr som ikke viser god brunst eller har dårlig fruktbarhet
 • Dyr som er synkronisert (hormonbehandlet)

Tilpass avlsplan til innhold i beholder