Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Illustrasjon REDX logo

Handtering av REDX™-sæd

For å oppnå gode resultater ved bruk av kjønnsseparert sæd, er det viktig å være rask og nøyaktig ved håndtering av sædstråene.

Det er fordi stråene inneholder færre spermier enn vanlige sædstrå og er mer ømfintlige for temperatursvingninger. 

Noen råd som kan bidra til et godt resultat

Tining og montering

  • Optimal tining foretas ved hurtig overføring av strået fra nitrogenbeholderen til termos med vann som holder 36-38°C. Vær nøye og sjekk alltid temperaturen på vannet i termosen før tining av REDX™-doser.
  • Strået skal ligge i tinevannet i minimum 40 sekunder (for konvensjonell sæd og SpermVital er det minimum 60 sekunder). Legg deretter opp til så kort tid i tinevannet som mulig. Ved inseminering av flere kyr, prioriter den som skal ha REDX™ først.
  • Det bør ikke tines mer enn 3 strå om gangen. Av disse bør ikke mer enn 1 strå være REDX™.
  • Etter tining, vil et fall i sæddosens temperatur ha negativ påvirkning på sædcellenes levedyktighet. Forvarming av inseminatoren til kroppstemperatur er derfor viktig.
  • Plasser inseminatoren i en hanske og legg den inn på kroppen når den transporteres fra kofferten til kua.
  • Fra REDX™-dosen er tatt opp fra tinevannet, bør dosen raskest mulig inn i skjeden til kua. Når dosen først er i skjeden, er det god tid til å passere cervix og deponere på riktig plass i uterus.

Flytting av strå eller canister/goblett fra en dunk til en annen, må ikke fortas.

Inseminasjon til rett tid

Tidspunktet for inseminasjon vil ha stor betydning for drektighetsresultatet ved bruk av REDX™, fordi levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. Det er viktig at man ikke inseminerer for tidlig i brunsten og at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet. Det kan forventes et bedre resultat etter inseminering med kjønnsseparert sæd på kviger enn på kyr.