Kjønnsseparert sæd – andre raser

Vi tilbyr også kjønnsseparert sæd fra andre raser enn NRF.

 

Disse må bestilles via Genos produktkatalog/nettbutikk. Unntaket er Jersey, der man ved forespørsel til inseminør kan få kjønnsseparert sæd på sædruta uten forhåndsbestilling.

Har oksene i et utvalg mer enn en sædkategori (ordinær, kjønnsseparert, SpermVital) tilgjengelig er det her mulig å filtrere på sædkategori. Frakt ved bestilling i nettbutikk er kr 450,- per bestilling. 

Kjønnsseparert sæd fra importerte melkeraser: 

Viking Rød: Kr 475,- pr. dose

Holstein: Kr 475,- pr dose.

Jersey: Kr 425,- pr dose

Kjønnsseparert sæd fra kjøttferaser:

BEEFX (Hunnceller, kjønnsseparert, norske kjøttfeokser): kr 495,- per dose

BEEFY (Hannceller, kjønnsseparert, norske kjøttfeokser): Kr 595,- per dose

Kjønnsseparert sæd fra importerte kjøttfeokser: Prises individuelt