Kjøttfe

Lesetid: ca 0 min

Det er fem kjøttferaser det drives nasjonalt avlsarbeid for. Disse er Charolais, Limousin, Hereford, Angus og Simmental. I tillegg importeres det sæd av Blonde d'Aquitaine, Tiroler Gauvieh, Galloway, Highland Cattle, Dexter og Wagyu.

Det er TYR som driver det nasjonale avlsarbeidet på disse rasene, samt velger ut hvilke andre okser/raser som skal importeres.

TYR samarbeider med Geno om produksjon og distribusjon av sæd. 

På TYR sine nettsider kan du lese mer om de ulike kjøttferasene:

Bruksdyrkryssing med kjøttfe

Bruk av kjøttfesemin kan være en lønnsom investering på melkebruket. Det er først og fremst kyr man ikke ønsker å rekruttere døtre etter til melkeproduksjon man bør vurdere å bruke kjøttfesemin på. Avkom etter disse kan enten fôres opp til slakt eller benyttes som nye mordyr.

Kampanje på BEEFy av fire okser

Fra 15. oktober til og med 31. desember har vi kampanjepris på BEEFy (kjønnsseparert hanncellesæd) av fire kjøttfeokser:

  • 74087 Napolion av Bognes 
  • 74104 Fletcher
  • 70195 Milo av Langmo
  • 75038 Glacon

Disse oksene selges for kr 450,- per dose i kampanjeperioden (ordinær pris: kr 575,-).

Oksene er tilgjengelige både på sædruta og i beholdere hos inseminør. Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket. 

Les mer om kampanjen her