Kjøttfe

Det er fem kjøttferaser det drives nasjonalt avlsarbeid for. Disse er Charolais, Limousin, Hereford, Angus og Simmental. I tillegg importeres det sæd av Blonde d'Aquitaine, Tiroler Gauvieh, Galloway, Highland Cattle, Dexter og Wagyu.

Det er TYR som driver det nasjonale avlsarbeidet på disse rasene, samt velger ut hvilke andre okser/raser som skal importeres.

TYR samarbeider med Geno om produksjon og distribusjon av sæd. 

På TYR sine nettsider kan du lese mer om de ulike kjøttferasene:

Bruksdyrkryssing med kjøttfe

Bruk av kjøttfesemin kan være en lønnsom investering på melkebruket. Det er først og fremst kyr man ikke ønsker å rekruttere døtre etter til melkeproduksjon man bør vurdere å bruke kjøttfesemin på. Avkom etter disse kan enten fôres opp til slakt eller benyttes som nye mordyr.

Se oversikt over anbefalte kjøttfeokser på melkebruket