Illustrasjon av SpermVital-sæd

SpermVital

Lesetid: ca 3 min

Det unike med SpermVital-teknologien er at sæden lever opp mot et døgn lenger etter inseminasjon enn ordinær sæd. Dette øker muligheten til å få kalv i kua hvis du er litt tidlig ute med insemineringen.

 

SpermVital AS er et datterselskap av det norske avlssamvirket, Geno SA. De har utviklet en prosesseringsteknologi for sæd der spermiene er immobilisert i en alginat-gel før kryokonservering (dypfrysing).

Forlenget levetid

Det er vist at SpermVital-teknologien bidrar til beskyttelse av sædcellene mot skader som kan oppstå ved nedfrysning, noe som er vist å medføre en bedring i sædcellekvalitet og lengre levetid etter tining sammenlignet med konvensjonelt prosessert sæd. Immobiliseringen av sædcellene i alginat-gel muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i børen over lengre tid etter inseminering.

Ved å forlenge tiden der levedyktige sædceller er til stede i børen, kan SpermVital-teknologien gjøre tidspunktet for inseminering mer fleksibelt i forhold til tiden for eggløsning og øke sannsynligheten for befruktning. Følgelig kan bruk av SpermVital-sæd bidra til økt fleksibilitet i forbindelse med inseminering og økt kostnadseffektivitet gjennom forbedret fruktbarhet.

Hvilke fordeler gir bruk av SpermVital?

 • Økt fleksibilitet for valg av insemineringstidspunkt
 • Antall inseminasjoner per brunst kan reduseres
 • Antall inseminasjoner per synkronisert brunst kan reduseres

Hvilke okser har SpermVital-sæd?

NRF-elite:

Geno tilbyr SpermVital-sæd av flere NRF-eliteokser, som er tilgjengelige på sædruta. Doser med SpermVital sæd fra spesifikke okser kan spesialbestilles via Genos nettbutikk/produktkatalog.  

Kjøttfe:

Geno tilbyr også SpermVital på noen kjøttfeokser. Disse må spesialbestilles via Genos nettbutikk/produktkatalog.

Anbefaling ved bruk av SpermVital-sæd

Tid for inseminering

Det er vist at SpermVital-teknologien har en beskyttende effekt på spermiene, noe som har gitt en bedring i spermiekvalitet og lengre levetid etter tining enn i konvensjonelt prosessert sæd. Ved å forlenge tiden der levedyktige sædceller er til stede i børen, kan SpermVital-teknologien gjøre tidspunktet for inseminering mer fleksibelt i forhold til tiden for eggløsning og øke sannsynligheten for befruktning.

Ved mistanke om at kua er i første del av brunsten, kan det være grunn til å bruke SpermVital-prosessert sæd og på den måten slippe å inseminere på nytt neste dag. Forskning har vist at enkeltinseminering med SpermVital etter synkronisering av kviger med fordel kan utføres tidlig og gi like god fruktbarhet som ved dobbeltinseminering med konvensjonell sæd. I tillegg er det påvist lik fruktbarhet ved inseminering til normal tid med SpermVital-sæd sammenlignet med standard prosessert sæd.

Riktig bruk av SpermVital-prosessert sæd kan bidra til økt fleksibilitet i forbindelse med inseminering. For å lykkes med inseminering med SpermVital-prosessert sæd, er det avgjørende at røkteren utfører nøyaktig brunstobservasjon, at kua viser god brunst og er ved god helse.

Inseminering med SpermVital-prosessert sæd:

 • gir anledning til tidlig inseminering uten reduksjon i fruktbarhet
 • resulterer i minst like god fruktbarhet sammenlignet med ordinær sæd
 • muliggjør en reduksjon i antall insemineringer pr. brunst
 • muliggjør en reduksjon i antall insemineringer ved synkronisert brunst
 • kan bidra til en reduksjon i antall insemineringer i helger og på helligdager
 • utføres med standard insemineringsrutiner og utstyr (vi anbefaler tining ved 36-38°C i minimum 1 minutt; sæden insemineres så snart som mulig etter tining)

Hvilke fordeler gir bruk av SpermVital?

 • Økt fleksibilitet for valg av insemineringstidspunkt
 • Antall inseminasjoner per brunst kan reduseres
 • Antall inseminasjoner per synkronisert brunst på kviger kan reduseres

Pris SpermVital

Pris for SpermVital-sæd er ordinær dosepris for oksen + et tillegg på 120 kr.