Importerte melkeraser

Lesetid: ca 2 min

Vi tilbyr sæd fra fem ulike importerte melkeraser. Disse er Viking Rød, Holstein, Jersey, Brown Swiss og Fleckvieh (melkesimmental).

Viking Rød

Viking Rød er tidligere de tre rasene Svensk röd och vit boskap (SRB), Rødt dansk melkefe (RDM) og Finsk Ayrshire (FAY).

Viking Rød-okser benyttes i NRF-avlen. Det vil si at hvis man benytter Viking Rød-sæd på NRF, er avkommet fortsatt regnet som NRF.

Det er Geno som velger ut hvilke Viking Rød-okser som skal selges i vårt sortiment. Disse velges utfra hvilke okser som passer vårt avlsmål, samt slektskap til NRF-populasjonen. 

Avlsverdien, eller Total Merit Indeks (TMI) til disse oksene er verdier som er omregnet til norske avlsverdier med vektlegging av egenskaper som i avlsmålet for NRF. 

Holstein

Holstein-frisisk fe er en opprinnelig nederlandsk storferase som er foredlet i USA og Canada til verdens mest utbredte melkerase, der under navnet holsteinfe.

Holsteinkyr er store kyr med høy melkeytelse og gode jur. Det er en ren melkerase og har lite kjøttfylde.

Geno importerer Holstein-sæd fra Viking Genetics. Hvilke okser det skal importeres sæd av bestemmes i samarbeid med Viking Genetics og Norsk Holstein.

Jersey

Jersey er en melkekurase som opprinnelig kommer fra øya Jersey i den Engelske kanalen, men er nå spredd til melkeprodusenter over hele verden

De første kyrne kom til Norge for over 100 år siden. Rasen er ikke stor i Norge, men det er noen hundre mer eller mindre reine Jerseybuskaper.

Jerseykua er kjent for sitt gode lynne, sin vakre utseende, og melk med høyt innhold av fett og protein.

Geno importerer Jersey-sæd fra Viking Genetics. Hvilke okser det skal importeres sæd av bestemmes i samarbeid med Viking Genetics og Norsk Jersey.

Brown Swiss

Brown Swiss har sin opprinnelse fra bakkene i alpene i Sveits. De er avlet for å tåle et barskt klima. Rasen er en melkerase og innholdet av fett og protein er høyt.

Kyrne er forholdsvis store og er kjent for sine store lodne ører og sitt bedagelige lynne. Rasen er har noen av de samme egenskapene som Jersey, men har blitt avlet mer på størrelse for å ha et tydeligere skille mellom disse rasene.

Geno importerer og har tilgjengelig sæd av denne rasen.

Fleckvieh (melkesimmental)

Fleckvieh, også kalt melkesimmental, er opprinnelig en kombinasjonsrase med opprinnelse fra Sveits. Rasen er blitt splittet i to linjer; ei mjølkelinje og ei kjøttlinje.

I Norge drives det et nasjonalt avlsarbeid på kjøttlinja av Simmental. Sæden som finnes tilgjengelig i Norge av Fleckvieh er fra tyske og østerriske eliteokser. Hvilke okser som skal importeres velges ut i samarbeid med Norsk Melkesimmental-forening.

Det finnes både hornete og kollete dyr av rasen. Fleckvieh er røde dyr med hovedsakelig hvitt hode. Det finnes hvite avtegninger i varierende mengder bakover på dyret. Rasen kjennetegnes ved kraftige dyr med høy tilvekst og bra mjølkeproduksjon.