Gamle raser

Det er viktig å bevare også de gamle norske storferasene, og Geno bidrar ved årlig å kjøpe inn okser av de gamle norske storferasene for seminproduksjon.

Det er Norsk genressurssenter som har overordnet ansvar for bevaring og bærekraftig forvaltning av de gamle norske storferasene. Disse samarbeider med bønder, enkelte institusjoner og avlslag for hver enkelt rase om bevaringen. Raselagene for de gamle rasene har en felles interesseorganisasjon, Norsk Bufe, som arbeider for aktuelle saker i gammelrasemiljøet.

Utvalget av okser skjer i samarbeid mellom Geno, Norsk genressurssenter og avslagene for de ulike rasene. Det er Geno som kjøper inn oksene til seminproduksjon og distribusjon. Sammen med en begrenset mengde med frosne embryo (befruktede egg) legges også noe av sæden på langtidslager.

Her kan du lese om inntak av seminokser på Norsk genressurssenter sine sider

De gamle norske storferasene Geno tilbyr sæd fra er: Telemarksfe, Sidet Trønder- og Nordlandsfe (STN), Dølafe, Vestlandsk Fjordfe, Vestlandsk Raukolle, Østlandsk Raukolle og Jarlsbergfe.