Avtalebesetninger for NRF-embryo

Lesetid: ca 2 min

For å sikre at vi får rekruttert etter alle ønskelige kombinasjoner av embryo, har vi nå knyttet til oss flere avtalebesetninger rundt om i landet.

Geno ønsker å sikre seg tilgang til et stort nok antall surrogatmødre til å få avsetning for alle våre embryo. 

En avtalebesetning er en besetning som har avtale med Geno om innlegg av embryo.

Noen av besetningen vi har knyttet oss til er landbruksskoler og noen er private besetninger.

Generelle krav til avtalebesetninger

Målet er å ha flere avtalebesetninger per embryoveterinær. Avtalebesetningene må også ligge innenfor rimelig avstand til embryoveterinæren i området. 

Krav til besetningen og surrogatmordyr:

 1. Mordyr må være frisk og klar for embryoinnlegg
 2. Både kyr og kviger kan være aktuelle mottakere.
 3. Mordyr bør være i stigende hold
 4. Dyret må kunne fikseres slik at embryo overføring kan foregå på en trygg og sikker måte, med best mulig sjanse for et godt resultat.

Besetningen må ha kjent smittestatus og en strategi for smittebeskyttelse. 

Er du interessert i at din besetning blir avtalebesetning? Ta kontakt med embryoveterinæren i ditt område.

Gå til Min side og finn ut hvem som er embryoveterinær i ditt område

Betingelser for avtalebesetninger

Priser og betingelser:

 • Geno dekker innleggskostnader, kjørekostnader og kostnader med embryo, så alt er gratis.  
 • Det er ingen etterfakturering for fødte embryokalver.
 • Geno har rett til å kjøpe inn okse- og kvigekalver fra embryo til eget bruk. Geno betaler 7 500 kr for kjøp av kalv (både okse- og kvigekalver).
 • Alle dyr som det skal legges inn embryo på skal være registrert i kukontrollen. 
 • Geno kan, ved behov, bestemme hvilke embryo som skal legges inn.
 • Alle kalver født etter embryoinnlegg skal registreres så raskt som mulig inn i Kukontrollen, senest 1 uke etter kalving.
 • Alle embryokalver blir genotypet på Genos regning. Øreprøve skal sendes i retur så raskt som mulig, senest innen to uker etter mottatt prøveutstyr.
 • Alle dyr innlagt med embryo skal drektighetskontrolleres innen 56 dager etter innlegg hvis ikke omløp. Denne drektighetskontrollen betaler eier av avtalebesetningen selv.
 • Avtalen er oppsigelig med 1 mnd varsel. Geno har rett til å kjøpe kalver fra allerede innlagte embryo til samme betingelser.