Innhold beholder for avlsrådgivere

Lesetid: ca 2 min

Tjenesten «Innhold i beholder» er tilgjengelig for avlsrådgivere ved pålogging på «Min side». Benytt din vanlige Tine-bruker og passord for å logge inn.

Hensikten med dette er at du som avlsrådgiver ser hva som er tilgjengelig i inseminørens beholder når du skal sette opp avlsplan for en produsent.  

Vær oppmerksom på at det ikke alltid er inseminøren som benytter beholderen som står som beholderansvarlig for den, hvis det er flere inseminører som benytter den samme beholderen (eksempelvis veterinærkontor). 

Grunnlag for innhold i beholder er utleverte doser fra og med 01.01.2020. For vanlig sæd av NRF eliteokser er det begrenset til gyldige okser utlevert etter 12.02.2021. 

Vær oppmerksom på at det vil være noen avvik som påvirker hva som vises under «Innhold i beholder».   

Hvorfor kan det være avvik i varebeholdning: 

  • Utgangspunkt for beregning av varebeholdning er 1. januar 2020. Kasting av doser er ikke registrert i perioden frem til nå. Derfor vil det kunne være avvik på beholdning når man summerer opp utleverte doser mot innrapporterte doser der man har kastet doser. 
  • Det kan ha vært rapportert på feil beholdernummer over tid, eller på enkelte dager. 
  • Enkelt inseminasjoner kan ha blitt rapportert med feil oksenummer.  
  • Etterslep på innrapportering vil også påvirke lagertall. 
  • Data leses inn med faste intervaller, dette er da ikke et onlinesystem som oppdaterer data hvert sekund. Så noe tid vil det gå fra man rapporterer til data er korrigert i beholdningen. Dette vil være et tidsvindu som justeres utover høsten til å bli mindre og mindre. 
  • Doser levert ut før 1. januar 2020 vil ikke vises i varebeholdningen. 

Spesialbestillinger 

Som avlsrådgivere har dere også mulighet til å se produsentenes spesialbestillinger. Hensikten med dette er at de da har mulighet til å inkludere disse oksene i avlsplanene. Produsenten kan også reservere seg mot dette på «min side». 

Logg inn på «Min side»