Innhold beholder for inseminører

Lesetid: ca 2 min

Tjenesten «Innhold i beholder» er tilgjengelig for inseminører ved pålogging på «Min side» . Denne tjenesten er også tilgjengelig i rapporteringsløsningen til Dyrehelseportalen.

I Dyrehelseportalen har du, i tillegg til å se innhold, funksjonalitet som muliggjør kassering av doser. Den nye løsningen gjør det enklere for deg å holde oversikt over hva du har i beholderen gjennom en brukervennlig digital løsning.

Grunnlag for innhold i beholder er utleverte doser fra og med 01.01.2020. For all sæd av NRF eliteokser er det begrenset til gyldige okser utlevert etter 12.05.2021.

Vær oppmerksom på at det vil være noen avvik som påvirker hva som vises under «Innhold i beholder». 

Hva må du gjøre?

Avlsrådgivere og produsenter har også tilgang til å se innhold i beholder under «Min side». For å få best mulig samsvar mellom det som vises og det faktiske innholdet i beholderne, ber vi om at du bistår med følgende:

  1. Tell opp doser i kanister 5 og 6 (det som ikke er NRF-elite) etter fylling av nitrogen
  2. Juster doser dersom varebeholdningen er feil og viser et antall som ikke stemmer
  3. Registrer kasserte doser i den nye funksjonaliteten som blir tilgjengelig i rapporteringsløsningen til Dyrehelseportalen (gjelder kun kasserte doser da det ikke er mulig å legge til doser som ikke vises i varebeholdningen)

NB! Kassering av produsenteide doser som ble utlevert før 01.01.2020 må avklares i forkant med produsent, gjerne ved å sende en vennlig SMS eller ved neste besøk.

Hva gjør sjåføren på sædruta?

Sjåføren på sædruta oppdaterer kanister som inneholder NRF-eliteokser (vanligvis kanister 1-4)

Når ryddejobben er gjort oppdaterer visningen seg selv ved vanlig rapportering via Dyrehelseportalen.

Hvorfor kan det være avvik i varebeholdning

  • Utgangspunkt for beregning av varebeholdning er 1. januar 2020. Kasting av doser er ikke registrert i perioden frem til nå. Derfor vil det kunne være avvik på beholdning når man summerer opp utleverte doser mot innrapporterte doser der man har kastet doser.
  • Det kan ha vært rapportert på feil beholdernummer over tid, eller på enkelte dager.
  • Enkelte inseminasjoner kan ha blitt rapportert med feil oksenummer. 
  • Etterslep på innrapportering vil også påvirke lagertall.
  • Data leses inn med faste intervaller, dette er da ikke et onlinesystem som oppdaterer data hvert sekund. Så noe tid vil det gå fra man rapporterer til data er korrigert i beholdningen. Dette vil være et tidsvindu som justeres utover høsten til å bli mindre og mindre.
  • Doser levert ut før 1. januar 2020 vil ikke vises i varebeholdningen.

Instruksjonsvideoer – Innhold i beholder

Innlogging og søk

Filtrering og sortering

Registrere kassering av dose i DHP

Korrigere innsendt kassering i DHP

Varebeholdning DHP