Områdeansvarlige

Lesetid: ca 1 min

Bonden står i sentrum og Geno skal tilby en semintjeneste og rådgivning innen fruktbarhet av høy kvalitet. En tett dialog med dere som inseminerer er derfor nødvendig.

Nedenfor er en oversikt over mannskapet som står til deres tjeneste og geografiske ansvarsområder.

Markedsansvarlig Norge

Bilde av Hans Storlien

Hans Storlien
Hovedansvarlig for semintjenesten
Kontakt:  – mobil 951 74 047

Områdeansvarlige

Bilde av Jorid lybæk

Jorid Lybæk
Ansvarsområde: Trøndelag.
Kontakt: – mobil 957 21 429

Bilde av Kristin Mengshoel

Kristin Mengshoel
Ansvarsområde: Innlandet, Vestfold, Viken, Nordland, Troms og Finnmark.
Kontakt:  – mobil 954 45 784

Bilde av Inger Husveg Lassen

Inger Husveg Lassen
Ansvarsområde: Vestland og Møre og Romsdal.
Kontakt: – mobil 911 81 222

Bilde av Cedric Øglænd

Cedric Øglænd
Ansvarsområde: Rogaland, Agder og Telemark.
Kontakt:  – mobil 924 64 740

Har du personalspørsmål?

(gjelder kun seminteknikere)

Det er vedtatt at en person i Geno skal være ressursperson i forbindelse med personalspørsmål. Det er Ingrid Grinden i administrasjonen som nå har denne funksjonen. I tillegg til lang erfaring har Ingrid også formell kompetanse innen dette fagområdet. Hun skal være en støtte for alle med lederansvar i Geno, og i tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte Ingrid hvis de har spørsmål angående pensjon, AFP, forsikringer, ferie, permisjon og lover og regler tilknyttet personalspørsmål.

Bilde av Ingrid Grinden

Ingrid Grinden
Kontakt:  – mobil 977 78 915