Områdeansvarlige

Lesetid: ca 1 min

Bonden står i sentrum og Geno skal tilby en semintjeneste og rådgivning innen fruktbarhet av høy kvalitet. En tett dialog med dere som inseminerer er derfor nødvendig.

Nedenfor er en oversikt over mannskapet som står til deres tjeneste og geografiske ansvarsområder.

Markedsansvarlig Norge

hans-storlien-113x142px.jpg

Hans Storlien

Hovedansvarlig for semintjenesten

Kontakt:  – mobil 951 74 047

 

Områdeansvarlige

kristin-mengshoel-113x142px (1).jpg

Kristin Mengshoel
Ansvarsområde: Vestfold, Viken, Innlandet, Nordland, Troms og Finnmark.
Kontakt:  – mobil 954 45 784

 

inger-husveg-lassen-113x142px (1).jpg

Inger Husveg Lassen

Ansvarsområde: Agder, Telemark, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag.
Kontakt: – mobil 911 81 222

 

cedric-ogland-113x142px.jpg

Cedric Øglænd

Ansvarsområde: Rogaland.
Kontakt:  – mobil 924 64 740

Har dere personalspørsmål?

(gjelder kun seminteknikere)

Det er vedtatt at en person i Geno skal være ressursperson i forbindelse med personalspørsmål. Det er Ingrid Grinden i administrasjonen som nå har denne funksjonen. I tillegg til lang erfaring har Ingrid også formell kompetanse innen dette fagområdet. Hun skal være en støtte for alle med lederansvar i Geno, og i tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte Ingrid hvis de har spørsmål angående pensjon, AFP, forsikringer, ferie, permisjon og lover og regler tilknyttet personalspørsmål.

ingrid-grinden-113x142-px.jpg

Ingrid Grinden

Kontakt:  – mobil 977 78 915.