Områdeansvarlige

Lesetid: ca 1 min

Bonden står i sentrum og Geno skal tilby en semintjeneste og rådgivning innen fruktbarhet av høy kvalitet. En tett dialog med dere som inseminerer er derfor nødvendig.

Nedenfor er en oversikt over personer som står til deres tjeneste og geografiske ansvarsområder.

Markedsansvarlig Norge

Bilde av Hans Storlien
Hans Storlien
Hovedansvarlig for semintjenesten
Kontakt:  – mobil 951 74 047

Seminservice

Bilde av Kristin Mengshoel
Kristin Mengshoel
Ansvarsområde: Vestfold, Viken, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Kontakt:  – mobil 954 45 784

Bilde av Cedric Øglænd
Cedric Øglænd
Ansvarsområde: Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.
Kontakt:  – mobil 924 64 740

Har du personalspørsmål?

(gjelder kun seminteknikere)

Det er vedtatt at en person i Geno skal være ressursperson i forbindelse med personalspørsmål. Det er Ingrid Grinden i administrasjonen som nå har denne funksjonen. I tillegg til lang erfaring har Ingrid også formell kompetanse innen dette fagområdet. Hun skal være en støtte for alle med lederansvar i Geno, og i tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte Ingrid hvis de har spørsmål angående pensjon, AFP, forsikringer, ferie, permisjon og lover og regler tilknyttet personalspørsmål.

Bilde av Ingrid Grinden
Ingrid Grinden
Kontakt:  – mobil 977 78 915