Spørsmål og svar – innhold i beholder

Lesetid: ca 5 min

Her har vi samlet en liste over spørsmål du kanskje har i forbindelse med «Innhold i beholder»

Hva er Innhold i beholder?

Innhold i dunk/beholder er en digital tjeneste under «Min side» på geno.no, samt i rapporteringsløsningen til Dyrehelseportalen. Denne gir oversikt over alle oksene som ligger i den enkelte sædbeholder. Tjenesten kommer som et resultat av at inseminører, avlsrådgivere og produsenter etterspurte en slik type løsning i forbindelse med en markedsundersøkelse i 2018.

Hvorfor skal jeg bruke Innhold i beholder?

Innhold i dunk/beholder er en tjeneste som gir deg bedre oversikt over tilgjengelige okser i din beholder. Den gjør det lettere å tilfredsstille produsenter som etterspør en enkeltokse, rase og/eller sædtype.

Hvem har tilgang til å se innhold i min beholder?

I første omgang er det kun inseminører som får tilgang til å se innhold i beholder. Avlsrådgivere får tilgang til å se innhold i beholder via geno.no i løpet av september 2021. Produsenter får tilgang til tjenesten gjennom «Min side» i oktober.

Hvordan registrerer jeg ødelagte/kasserte strå?

Ødelagte doser/kassering skal rapporteres i rapporteringsløsningen til Dyrehelseportalen som benyttes til seminrapportering.

I menyen finner man menypunktet: Kastet strå.

kastet-straa.jpg

Man kommer da til registreringsbildet hvor man velger korrekt dato for når strået er kassert.

Velg deretter Registrer ny.

Da får man følgende skjermbilde:

registrert kastet straa.jpg

Det er viktig å velge korrekt beholdernummer hvor dosen ble plukket i fra. NB! Legg inn 0 (null) foran hvis du har firesifret beholdernummer. Velg oksenummer, antall strå som kastes, type sæd (vanlig, sv, kjs), og årsak til kasting.

Hvis dette var en produsenteid dose må også produsent velges under punktet eier av produsenteid sæd.

KIikk så godkjenn.

Har man flere registreringer på samme dato velges: Registrer ny.

registrer ny.jpg

Hvordan holdes beholderen oppdatert?

Innhold i dunk/beholder regnes ut ved å ta registrert utlevering mot brukte doser. Det er satt et «nullpunkt» for utleverte doser 01.01.2020. Det betyr at doser utlevert før dette tidspunktet ikke telles med. Vi ber om at du registrerer ødelagte doser/kasserte doser i rapporteringsløsningen til Dyrehelseportalen for å holde beholderen så oppdatert som mulig.

Vi ber om at du bistår med følgende:

  1. Tell opp doser i kanister 5 og 6 (det som ikke er NRF-elite) etter fylling av nitrogen
  2. Juster antall doser dersom varebeholdningen er feil og viser et antall som ikke stemmer
  3. Registrer kasserte doser i den nye funksjonaliteten er blir tilgjengelig i rapporteringsløsningen til Dyrehelseportalen (gjelder kun kasserte doser da det ikke er mulig å legge til doser som ikke vises i varebeholdningen)

Kanister 1-4 med NRF eliteokser oppdateres av sjåførene på sædruta

NB! Kasting av produsenteide doser som ble utlevert før 01.01.2020 må avklares i forkant med produsent, gjerne ved å sende en vennlig SMS eller ved neste besøk

Hvordan korrigere eventuelt slette innsendte data

Data som er sendt inn via DHP kan korrigeres i ettertid. Gå inn på datoen kassering er utført. Klikk på raden man vil korrigere. Rett data, for eksempel til et annet antall og klikk godkjenn på nytt. Da vil dataene som tidligere er sendt inn bli korrigert.

Hvis man ønsker å slette en innsendt kassering så velges slett, jmf utklipp nedenfor.

slette kassering.jpg

Hvem kan hjelpe meg med å få oversikt over innhold i min beholder?

Du kan enten rådføre deg med sjåføren på sædruta, kundesenteret i Geno eller regionlederne i Geno for å få svar på spørsmål du har rundt Innhold i beholder.

Hvorfor finner jeg ikke mitt navn når jeg søker i innhold i beholder på geno.no?

Hvis du ikke kommer opp i oversikten over beholderansvarlige betyr det at du ikke står som hovedansvarlig for beholderen. Du må da søke opp den inseminøren som står som hovedansvarlig for å finne riktig beholder. NB! Du kan kun søke på navn, ikke på beholdernummer.

Hvorfor er det innhold i beholder på geno.no og i Dyrehelseportalen?

Innhold i beholder er tilgjengelig både gjennom «Min side» på geno.no og på Dyrehelseportalen. Grunnen til dette er for å gi både produsenter, avlsrådgivere og inseminører tilgang, men med noe forskjellig funksjonalitet. Produsenter og avlsrådgivere vil kun ha tilgang til tjenesten gjennom geno.no. Du som inseminør vil ha tilgang både på geno.no og i Dyrehelseportalen. Vi tror du vil benytte løsningen i Dyrehelseportalen i størst grad gjennom ditt virke som inseminør da du får oversikt i samme verktøy som du ellers benytter til rapportering, samt at det også er her du vil rapportere om kasserte/ødelagte doser.

Hva gjør jeg med doser som er eldre enn «nullpunktet» for telling?

Det er satt et «nullpunkt» for utleverte doser 01.01.2021. Det betyr at doser utlevert før dette tidspunktet ikke telles med. Doser som er eldre enn dette må enten brukes eller kasseres. Kassering av produsenteide doser som ble utlevert før 01.01.2020 må avklares i forkant med produsent, gjerne ved å sende en vennlig SMS eller ved neste besøk.

 

Instruksjonsvideoer – Innhold i beholder

Innlogging og søk

Filtrering og sortering

Registrere kassering av dose i DHP

Korrigere innsendt kassering i DHP

Varebeholdning DHP