Lønnskoder og avtaler

Lesetid: ca 4 min

Her finner dere oversikt over gyldige lønnskoder i Geno samt avtalen mellom Geno og DNV.

Lønnskode Beskrivelse
00 Inseminering i egen besetning på hverdag. Honoreres ikke
01 Første innlegg ved et besøk på hverdag
02 Sammenfallende innlegg ved besøk på hverdag
05 Bomtur på hverdag uten besøksavgift (tekniker)
06 Bomtur (tekniker)/besøksavgift (veterinær)
07 Drektighetsundersøkelse på hverdag
08 Kilometer hjem/sædhenting på hverdag
09 Drektighetsundersøkelse på hverdag ved samtidig ins. på gris eller sommersamdrift (tekniker)
10 Ekstrakjøring i forbindelse med inseminasjon (veterinær)
11 Oppbinding/adskillelse av ku
17 Gratis drektighetsundersøkelse
21  Første innlegg på helgedag med spesialtillegg (17. mai, 1. jule-, 1. nyttårs-, 1. påskedag)
22 Sammenfallende innlegg ved besøk på helgedag med spesialtillegg.
25 Bomtur på helligdag med spesialtillegg uten besøksavgift (tekniker)
26 Bomtur på helgedag med spesialtillegg (tekniker)
27 Drektighetsundersøkelse på helgedag med spesialtillegg
28 Kilometer hjem/sædhenting på helgedag med spesialtillegg
29 Drektighetsundersøkelse på helligdag med spesialtillegg, ved samtidig ins. på gris eller sommersamdrift (tekniker)
31 Første innlegg ved seterbesøk på hverdag (veterinær)
32 Sammenfallende innlegg ved seterbesøk på hverdag (veterinær)
37  Drektighetsundersøkelse ved seterbesøk på hverdag (veterinær) 
41  Første innlegg ved seterbesøk på søn-/helgedag (veterinær) 
42  Sammenfallende innlegg ved seterbesøk på søn-/helgedag (veterinær) 
47  Drektighetsundersøkelse ved seterbesøk på søn-/helligdag (veterinær) 
51 Første innlegg ved seterbesøk på lørdag (veterinær) 
52 Sammenfallende innlegg ved seterbesøk på lørdag (veterinær)
57 Drektighetsundersøkelse ved seterbesøk på lørdag (veterinær)
71 Første innlegg ved et besøk på lørdag 
72 Sammenfallende innlegg ved besøk på lørdag
75 Bomtur på lørdag uten besøksavgift (tekniker) 
76  Bomtur på lørdag (tekniker) 
77 Drektighetsundersøkelse på lørdag 
78 Kilometer hjem/sædhenting på lørdag 
79 Drektighetsundersøkelse på lørdag ved samtidig ins. på gris eller sommersamdrift (tekniker) 
80 Produsenteid sæd. Første innlegg på søn-/helgedag
81  Produsenteid sæd. Første innlegg på hverdag 
82 Produsenteid sæd. Sammenfallende innlegg ved besøk på hverdag
83  Produsenteid sæd. Første innlegg på lørdag
84 Produsenteid sæd. Sammenfallende innlegg ved besøk på lørdag
85  Produsenteid sæd. Sammenfallende innlegg ved samme besøk på søn-/helgedag 
86  Produsenteid sæd. Første innlegg spes.helg
87 Produsenteid sæd. Sammenfallende spes.helg 
90 Inseminering i egen besetning søn-/helgedag. Honoreres ikke 
91 Første innlegg søn-/helgedag 
92  Sammenfallende innlegg ved besøk på søn-/helgedag 
95  Bomtur på helligdag uten besøksavgift (tekniker) 
96  Bomtur på søn-/helgedag (tekniker) 
97  Drektighetsundersøkelse søn-/helgedag 
98  Kilometer hjem/sædhenting søn-/helgedag 
99  Drektighetsundersøkelse på helligdag ved samtidig inseminasjon på gris eller sommersamdrift 

 

Avtalen mellom Geno og DNV

Klikk på lenken under for å laste ned hovedavtalen om inseminering av storfe mellom Geno og DNV. Kontakt DNV for å få tilgang til satsene (vedlegg 2). Det samme gjelder forhandlingsprotokoller (vedlegg 3).

Hovedavtale om inseminering av storfe mellom Geno og DNV