Logo og profil

Lesetid: ca 2 min

Genos profilmanual og retningslinjer for grafisk produksjon er utarbeidet i henhold til våre verdier «ambisiøs», «profesjonell» og «inspirerende» og omhandler konsernet og samvirket Geno.

En enhetlig visuell profil er viktig for Genos identitet og for å bygge et sterkt og gjenkjennende merke.

Profilmanualen er et arbeidsverktøy for de som er involvert i utvikling og implementering av Genos visuelle kommunikasjon. Hensikten er å sikre gjenkjennelse av Geno for kunder, ansatte, eiere, samarbeidspartnere og leverandører. En forenklet utgave av Genos-profilmanual finner du her.

Logo for skjermbruk

Genos hovedlogo skal benyttes i alle sammenhenger der det er praktisk mulig. Denne logoversjonen er den eneste tillatte versjonen. Den skal gjengis med logooriginaler (egne filer), og det er ikke tillatt 
å lage avvikende sammenstillinger. Geno-logo finner du her. For mer informasjon rundt bruk av logoen se Genos profilmanual.

Visjon – payoff

Genos visjon (payoff/navneforsterker) finnes på norsk og engelsk.

  • For bruk i Norge: «Avler for bedre liv»
  • For bruk i øvrige land: «Breeding for better lives».

Visjonen er utarbeidet som en designoriginal og er et fast og definert designelement. Ved bruk av visjonen skal designoriginal alltid benyttes – det er ikke tillatt å sette opp egne versjoner av visjonen. Unntak er når den er del av en løpende tekst. Visjon-logo finner du her. For mer informasjon rundt bruk av logoen se Genos profilmanual.

Profilerende bilder

De profilerende bildene skal forsterke Genos verdier som profesjonell, ambisiøs og inspirerende. Samtidig skal de bidra til å danne et enhetlig og sterkt bilde av organisasjonens identitet. Bilder av okser, kuer og kalver finnes med sort og hvit bakgrunn. I tillegg finnes bilder med transparent bakgrunn (se eksempel på toppen av artikkelen).

NRF-profil

NRF-profilen er produktets egen identitet som kommuniseres nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt er det Norwegian Red som er merkevarenavnet. I Norge skal NRF-logo benyttes i alle sammenhenger hvor produktet skal profileres. Denne logoversjonen er den eneste tillatte versjonen. Den skal gjengis med logo-originaler (egne filer), og det er ikke tillatt å lage avvikende sammenstillinger. 

For mer informasjon rundt bruk av logoen se Genos profilmanual