Store Ree avlsstasjon

Lesetid: ca 3 min

Genos avlsstasjon Store Ree ligger i Stange kommune i Hedmark.

Bilde av Store Ree avlsstasjon
Store Ree avlsstasjon. Foto: Bård Bratlie Skyphoto

Adresse: Ekebergvegen 54, 2335 Stange

Om anlegget

Driftsbygningen på tunet rommer kontorer, lokaler for lager og logistikk og 3 laboratorier.  Ett laboratorie med Konvensjonell- og Spermvital-produksjon, ett laboratorie for kjønnsseparering (REDX og BeefY– produksjon) og IVP-lab (Laboratorie for In vitro embryo production).

Fjøsene finner vi 700 meter fra tunet. Der har vi i dag 3 fjøs med dyr hvor to brukes til seminokser og ett fjøs til embryokviger. I tilknytning til fjøset for kviger har vi et laboratorie for embryoproduksjon og i tilknytning til oksefjøsene har vi et mottakslaboratorie.

På tunet har vi en gammel ærverdig hovedbygning. 

Fjøsene

Vi har i dag 2 fjøs for okser og ett fjøs for kviger. 

Oksefjøsene er isolerte og er tilpasset sæduttak. Oksene går alle på enkeltbinger etter at vi bygde nytt fjøs som sto ferdig i november 2023. Seminproduksjonen har en mottakslab i tilknytning til fjøsene. Det nyeste oksefjøset har også et visningsrom og besøksrom der vi kan ta imot gjester etter avtale.

Okser i nytt fjøs - Foto Turi Nordengen-47.jpg
I oksefjøset går oksene i enkeltbinger. Foto: Turi Nordengen.

Fjøset til kvigene har et rom for skylling av embryo (MOET - Multiple Ovulation Embryo Transfer) og et embryo laboratorie.

Okse- og kvigefjøs på Geno Store Ree.jpg
Fjøsene på Geno sin avlsstasjon på Store Ree. Illustrasjon

Laboratoriene

Vi har tre ulike produksjoner på Store Ree med tre ulike laboratorier.

Konvensjonell produksjon – Dette er Genos tradisjonelle produksjon av sædstrå for inseminering av kyr i inn- og utland.

Spermvital produksjon – Her bruker vi en egen teknologi som gjør at sæden lever opp mot et døgn lenger etter inseminasjon enn ordinær sæd. Dette øker muligheten til å få kalv i kua hvis du er litt tidlig ute med insemineringen.

Produksjon av kjønnsseparert sæd – På dette laboratoriet kan vi differensiere produktet og lage strå med X- celler eller med Y-celler. Vi bruker teknologien fra IntelliGen.

Produksjon av embryo – Vi produserer embryo der eggene modnes både in vivo (i dyret) og der de modnes in vitro (i reagensglass). Produksjon av embryo er et viktig avlstiltak for NRF og har som mål å sikre tilgangen til seminokseemner av god kvalitet. Embryo legges kun inn hos besetninger vi har egne avtaler med.

Totalt produserer seminlaboratoriene ca 1,2 millioner strå årlig og embryolaboratoriene produserer ca 2 100 embryo i året.

Les mer om produksjon av embryo på Store Ree her

201907AH03.jpg
Foto: Aurora Hannisdal.

Smittesikring

Store Ree seminstasjon har smittesikring basert på forskjellige tiltak. Blant disse er besøkskontroll, karantene etter utenlandsopphold, smittesluser etc. I løpet av oppholdet på Store Ree og i venteokseanlegget går oksene gjennom mange helsekontroller og det blir tatt prøver av dem ved forflytninger for å utelukke smitte og sykdommer. 

EU-godkjenning

Seminstasjonen er EU-godkjent, noe som innebærer at Geno kan eksportere sæd til EU og mange tredjeland. Dette medfører at oksenes helsetilstand må overvåkes i følge EU-direktiv 88/407.

Øvrige bygg og areal

Store Ree har 670 dekar dyrket jord og omlag 2 900 dekar skog og utmark. 

Hovedbygningen fra 1854 er restaurert slik at den har fått omtrent sitt opprinnelige utseende. Bygningen er på 355 kvadratmeter i to fulle etasjer. 

Norsk Seminmuseum er plassert i det gamle stabburet på gården. Dette ble åpnet i desember 1993 og inneholder en mengde gjenstander knyttet til utviklingen av kunstig sædoverføring. Et bildegalleri med portretter av pionerene innenfor dette området kan også beskues her.