Store Ree avlsstasjon

Lesetid: ca 3 min

Genos avlsstasjon Store Ree ligger i Stange kommune i Hedmark.

Bilde av Store Ree avlsstasjon
Store Ree avlsstasjon. Foto: Bård Bratlie Skyphoto

Adresse: Ekebergvegen 54, 2335 Stange

Om anlegget

Anlegget består av en driftsbygning med flere laboratorier. Det er konvensjonell produksjon, ett laboratorie for kjønnsseparering (REDX – produksjon) og en IVP-lab (Laboratorie for In vitro embryo production). I tillegg er det fire fjøs (to med seminokser, et tomt og et med kviger), et bufferfjøs og en gammel ærverdig hovedbygning. I tilknytning til fjøset for kviger har vi et laboratorie for embryoproduksjon. 

Driftsbygningen med kontorer, lokaler for lager og logistikk og laboratoriefasiliteter er plassert på selve gårdstunet, mens fjøs med dyr ligger om lag en kilometer unna.

Sæddistribusjonen for område øst og deler av område sørvest har utgangspunkt på Store Ree.

201906BB Store Ree11.jpg
Oksefjøs og kvigefjøs på Store Ree. Foto: Bård Bratlie, Skyphoto.

Fjøset

Fjøset (tidligere venteoksefjøs) i Store Ree-marka består av fire fjøs, der det er seminokser i to av dem og et av dem er isolert og tilpasset sæduttak. Et står per idag tomt og det siste er kvigefjøs med uttaksrom til embryoproduksjon og laboratorie.

Ved fjøset er det også en plansilo, en 400 kvadratmeter stor plasthall for halm, strø, maskiner og utstyr, et servicebygg, samt et bufferfjøs med plass til 48 okser. Bufferfjøset skal fange opp svingninger i dyretallet ved anlegget og ta vare på syke og skadde dyr. I tillegg sluses dyr til slakt gjennom dette fjøset.

Store Ree_oksefjøs (2).jpg
Det ene oksefjøset på Store Ree. Foto: Jan Arve Kristiansen.

Laboratoriene

Vi har tre ulike produksjoner på Store Ree med tre ulike laboratorier.

Konvensjonell produksjon – Dette er Genos tradisjonelle produksjon av sædstrå for inseminering av kyr i inn- og utland.

Produksjon av kjønnsseparert sæd – Genos nye satsingsområder er produksjon av REDX™. Et høyteknologisk laboratorie som produserer sæd med svært stor sannsynlighet vil gi kvigekalver.

Produksjon av embryo – Den nyeste satsingen til Geno er kvigefjøset og et eget laboratorie for embryoproduksjon. Vi produserer embryo der eggene modnes både in vivo (i dyret) og der de modnes in vitro (i reagensglass).

Les mer om produksjon av embryo på Store Ree her

201907AH03.jpg
Foto: Aurora Hannisdal.

Smittesikring

Store Ree seminstasjon har smittesikring basert på forskjellige tiltak. Blant disse er besøkskontroll, karantene etter utenlandsopphold, smittesluser etc. I løpet av oppholdet på Store Ree og i venteokseanlegget går oksene gjennom mange helsekontroller og det blir tatt prøver av dem ved forflytninger for å utelukke smitte og sykdommer. 

EU-godkjenning

Seminstasjonen er EU-godkjent, noe som innebærer at Geno kan eksportere sæd til EU og mange tredjeland. Dette medfører at oksenes helsetilstand må overvåkes i følge EU-direktiv 88/407.

Øvrige bygg og areal

Store Ree har 670 dekar dyrket jord og omlag 2 900 dekar skog og utmark. 

Hovedbygningen fra 1854 er restaurert slik at den har fått omtrent sitt opprinnelige utseende. Bygningen er på 355 kvadratmeter i to fulle etasjer. 

Norsk Seminmuseum er plassert i det gamle stabburet på gården. Dette ble åpnet i desember 1993 og inneholder en mengde gjenstander knyttet til utviklingen av kunstig sædoverføring. Et bildegalleri med portretter av pionerene innenfor dette området kan også beskues her.