Hallsteingård

Hallsteingård ligger i Sjetnemarka i Trondheim kommune.

Bilde av Hallsteingård.
Hallsteingård. Foto: Jan Arve Kristiansen

Adresse: Halldor Flatensvei 52,7081 Sjetnemarka

 

Hallsteingård var tidligere en seminstasnjon. Nå benyttes det som lager for storfesæd og base for sæddistribusjonen i Midt- og Nord-Norge.