Øyer testingstasjon

Lesetid: ca 0 min

Genos testingsstasjon ligger i Øyer kommune i Oppland. Stasjonen ligger tett ved E6 på østsiden av Gudbrandsdalslågen.

Bilde av Øyer testingstasjon
Øyer testingsstasjon ligger mellom Gudbrandsdalslågen og E6. Foto: Hans Brox

Adresse: Strømshuguvegen 36, 2636 Øyer

 

Om Øyer testingstasjon

Geno kjøper årlig inn om lag 150 NRF-oksekalver og ca. 90 NRF-kvigekalver til Øyer testingstasjon. Her går de i binger med plass til 12-18 dyr, gruppert etter fødselsdato.

Geno ønsker å ha kalvene inn på stasjonen før de er 4-5 måneder gamle. De velges ut fra avstamning i flere ledd i tillegg til GS-avlsverdi (genomisk seleksjon).