Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Genos nye oksefjøs tar form

Lesetid: ca 1 min

Geno bygger nytt oksefjøs på avlsstasjonen på Store Ree i Stange. Nå begynner bygget virkelig å ta form og det siktes inn mot ferdigstillelse 1. november.

Utvendig bildet av den nye fjøset som er under bygging
Det nye oksefjøset på Store Ree tar form. Foto: Turi Nordengen

Det nye oksefjøset på Genos avlsstasjon på Store Ree har virkelig begynt å ta form. Vegger, tak og ventilasjon er på plass, kun detaljer gjenstår før alt utenomhus er ferdig.

Vi gleder oss til å ta det nye oksefjøset i bruk, sier Simon Kvasnes Reisvaag som er leder for dyreflyten i Geno.

I rute

Inne i bygget jobbes det for fullt med montering av Reime-innredning og støping av liggeareal og fôrbrett. Det gjenstår mye arbeid, men BRI Landbruksbygg melder om at alt er i rute og vi styrer mot ferdigstillelse 1. november som avtalt.

Nybygget innvendig_2.png
Det jobbes for fullt med å støpe gulv og montere innredning fra Reime. Foto: Turi Nordengen. 

Enkeltbinger og okser fordelt på færre fjøs

Det nye fjøset blir på 4000 kvm og har 107 enkeltbinger. En god del av bingene får dypstrø i liggearealet, de øvrige får gummimatter. Vi bygger et visningsrom hvor besøkende kan få se okser bli presentert og hvor det også er innsyn i fjøset. Visningsrommet har plass til omtrent 30 personer.

Fjøset vil bedre hverdagen for okser og ansatte betraktelig, uttrykker Simon Kvasnes Reisvaag som er ansvarlig for dyreflyten i Geno. - Oksene får enkeltbinger med god plass, det vil bedre dyrevelferden og sædkvaliteten. Enkeltbinger vil føre til at dyreflyten fra Øyer Testingstasjon blir mer fleksibel enn i dag og okser kan settes i produksjon tidligere enn før. Ansatte i fjøset vil oppleve en stor grad av effektivisering fordi dyr står i færre fjøs. Vi gleder oss til å ta fjøset i bruk, sier Reisvaag.

Mer informasjon kommer når ferdigstillelse nærmer seg. Høytidelig åpning og feiring av det nye fjøset blir 18. januar 2024.