Ny leder for forsyningskjeden i Geno SA

Lesetid: ca 2 min

Margrete Nøkleby er ansatt som ny leder for forsyningskjeden i Geno.

Bilde av Margrete Nøkleby på laboratorie på Store Ree
Fra 1. mars er Margrete Nøkleby leder for forsyningskjeden i Geno SA, og dermed 50 kollegaer i fjøset, laboratoriet og i logistikken. Foto: Oda Christensen

Margrete er utdannet fra NMBU. Det er en stødig hånd som skal lede Genos forsyningskjede fremover.

Da hun startet som produksjonsleder hos Geno SA i juni i fjor kom hun fra Bondelaget, hvor hun har vært organisasjonssjef og næringspolitisk sjef. Videre har hun bakgrunn fra Landbruksforvaltningensom blant annet prosjektleder og seniorrådgiver hos Statsforvalteren samt landbrukssjef i et par kommuner på Romerike.

Hun har ikke lang vei til jobben, Margrete Nøkleby. Fra kontoret ser hun rett ned på nærmeste nabo av Store Ree; sin egen gård.

– Jeg er godt kjent i området, og også godt kjent med Geno, smiler Margrete. – Faktisk starta jeg her som sommervikar på 80- 90 tallet. Jeg fikk gjøre alt mulig; fra gårdsarbeid som silolegging, grøfting, tømmerhogst og stell av oksene til laboratoriearbeid. Jeg fikk også være med på sædrute og henting av kalver. 

Ny leder for forsyningskjede

Fra 1. mars er hun leder for forsyningskjeden i Geno SA, og dermed nesten 50 kollegaer i fjøset, laboratoriet og i logistikken.

– Jeg er veldig stolt over det vi produserer og leverer i forsyningskjeden. Vi har utrolig mye kunnskap og kompetanse samlet. Det jobbes hele tiden for å sikre kvalitet i alle ledd, sier Margrete. Geno er et solid selskap, og samvirketanken liker hun godt. – Vi har i overkant av 7500  eiere, som alle er avhengige av at vi leverer gode produkter og lykkes økonomisk. Bonden som eier er vant til å tenke langsiktig, men samtidig sette krav til kvalitet og leveranser.

– Margrete har lang ledererfaring og har jobbet mye med utviklings- og forbedringsarbeid. Hun er kundeorientert, har et godt strategisk blikk, solide lederegenskaper og høy gjennomføringsevne. Vi er midt oppe i store og viktige utviklingsløp for forsyningskjeden og jeg er svært glad for at Margrete har takket ja til stillingen, og til å lede dette arbeidet videre sammen med de gode kollegene på Øyer, Store Ree og i resten av Geno, sier administrerende direktør Kristin Malonæs. 

Les også om Treskiftsordningen som er på plass for REDX her