Treskiftsordning på plass for REDX

Lesetid: ca 2 min

1. mars startet Geno opp treskiftsordning på REDX-laboratoriet. Økt produksjon av REDX er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt.

Bilde av laboratorieingeniørene Rakhshinda Jabin Ahmad, Beate Banken Bakke og Kjetil Johnsen Hauge på REDX-laboratoriet på Store Ree.
Laboratorieingeniørene Rakhshinda Jabin Ahmad, Beate Banken Bakke og Kjetil Johnsen Hauge er godt fornøyd med at etterspørselen i markedet øker, og at varene vi produserer er ettertraktet.

REDX er navnet på kjønnsseparert NRF-sæd. Dette produseres på et eget laboratorium som ble bygget på Store Ree avlsstasjon i slutten av 2017.

Dobler produksjon av REDX

– Nå er det lys på labben i fire netter! Det er leder for forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby, som entusiastisk kan markere en ny tid på laboratoriet hvor det produseres kjønnsseparert sæd.

Kjønnsseparert sæd er tydelig etterspurt, både i det norske markedet og ikke minst i det internasjonale markedet. Det er for å møte det internasjonale salget at det nå er satt på et ekstra skift i det ene av tre laboratorier på Store Ree på Stange.

– Det er første gang at vi har nattskift her. Hovedårsaken til at vi nå går over til tre skift, er for å kunne doble produksjonen, forteller Margrete. Og på en tur innom laboratoriet er det bare entusiasme å spore. – Dette vil gjøre at vi møter etterspørselen, og litt til, forteller laboratorieingeniør Rakhshinda Jabin Ahmad.

Eneste i Norge

REDX-labben har 16 ansatte, med fagleder, laboratorieingeniører og laboranter.

Geno er den eneste i Norge som kjønnsseparerer arvemateriale fra storfe. – Det er ingen som kan sammenligne seg med oss, sier leder for forsyningskjeden. – Vi skiller oss ut på både produktet og på spesialkompetansen.

Om vi ser på det internasjonale markedet, er Geno de eneste i verden som kjønnseparerer semin fra Norsk Rødt Fe. Vi skiller oss ut med en rase som er avlet frem for både å ha gode resultater på alt fra melk og kjøtt og til god helse og godt lynne. Et systematisk og godt avlsarbeid siden 1935 har gitt oss en god, robust og bærekraftig rase, som er veldig godt egnet til å krysse med andre kuraser i utlandet.

– REDX er et etterspurt produkt, som vi gelder oss over at vi nå kan jobbe med både dag og natt, sier Nøkleby. Geno eksporterer i dag til 30 ulike land, og vi ser at det er på kjønnsseparert semin at veksten kommer. 

Les mer om REDX her

Les også om ny leder for forsyningskjeden i Geno her

Hva er REDX?

REDX er kjønnssparerte hunnceller av NRF. Geno er meget opptatt av at vi skal levere god kvalitet, slik at bøndene får et godt resultat. I snitt produserer vi nå doser som har 90% hunceller, slik at bonden har 90 % sjanse for å få kvigekalv.  

Les mer om REDX her