1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Samordning av bestillingsfrister for oksesæd

Fra 1. juni bli det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Den vil nå bli søndagen kl 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene.

Kviger som ligger på beite i frogtrunnen med sædrutebilen til Geno på veien i bakgrunnen.
Det blir nå lik frist i hele landet for all sædbestilling. Foto: Jimmy Marken.

Geno har hatt forskjellige bestillingsfrister avhengig av hvor sæden distribueres fra. Dette endres nå fra 1. juni til å være likt i hele landet.

Mer effektivt og bedre service

Muligheten for å pakke all spesialsæd samtidig er veldig effektivt, og gjør at vi kan yte bedre service ut til kunden. Det blir derfor fra 1. juni lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Den vil nå bli søndagen kl 24.00 én uke før sædruta starter opp fra depotene.

Nye eliteokser og REDX-kampanjeokser

I nettbutikken finner du nå det nye eliteokseutvalget fra juni. Der er det mange spennende kandidater med REDX kjønnsseparert sæd og SpermVital. Det er også lagt ut fire gode okser for lagersalg av REDX med redusert pris. -Så ingenting å vente på - bestill nå!

Gå til nettbutikken for oksesæd