1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Utvalgte okser med kampanjepris på REDX

Lesetid: ca 2 min

Det er sommermelk-kampanje og Geno gir rabatt på kr. 100,- per dose REDX kjønnsseparert sæd fra fire utvalgte NRF-okser. Tilbudet varer frem til og med 31. august 2024.

Rød og hvit okse som ser mot kamera og som står i egen binge i det nye oksefjøset på Store Ree.
Nå kan du få 100 kr i rabatt per dose REDX for noen utvalgte NRF-okser. Tilbudet varer til og med 31. august.

Ved å benytte REDX nå, kan du skaffe deg kvalitetskyr for produksjon av sommermelk i fremtiden.

En kvigekalv fra godkua eller kviga som du har stor tro på, vil gi et verdifullt bidrag til ei skikkelig godku om noen år. Hvis kvigekalven blir født på et tidspunkt som i neste omgang kan bidra til mer sommermelk, er det helt supert.

Utvalgte kampanje-okser

Geno tilbyr en rabatt på kr. 100,- per dose REDX kjønnsseparert sæd av fire utvalgte okser (12202 NR Hasselberg-P, 12247 NR Furnes, 12249 NR Flatgaard-P og 12265 NR Smenes-P). Dette er alle supre okser med gode verdier.

Kampanje i samarbeid med TINE og MSD Animal Health

Vi fortsetter det gode samarbeidet med TINE og MSD Animal Health (tidligere OS ID) og gjennomfører en felles sommermelk-kampanje i år som vi har gjort flere år på rad nå

Kurven for økt leveranse av melk i sommermånedene går i riktig retning, men det er fortsatt viktig å jobbe for en jevnere melkeleveranse gjennom året. Med digitalt fagmøte, kampanjepris på REDXåpen dag på Store Ree og en rekke andre spennende aktiviteter, setter vi igjen søkelyset på verdien av mer sommermelk. 

Kampanjen har tre klare målsettinger:

  1. Økt andel sommermjølk
  2. Økt bruk av REDX, kjønnsseparert NRF-sæd
  3. Sikre og øke bruken av semin med aktivitetsmåleren SenseHub

Årets sommermelk-kampanje startet opp for fullt 15. mai og varer til og med 31. august.

Sommermelk og gode avlsdyr hører sammen

Se opptak av fagmøtet "En vei til økt inntjening"

Kampanjeoksene

Det er kr. 100,- i rabatt per dose ved kjøp av REDX kjønnsseparert fra disse oksene.

12202 NR Hasselberg-P
12202_nr-hasselberg-p.jpg

12247 NR Furnes
12247_nr-furnes.jpg

12249 NR Flatgaard-P
12249_nr-flatgaard-p.jpg

12265 NR Smenes-P
12265-nr-smenes-p.jpg

Se full oversikt over okser med REDX i nettbutikken