Sommermelk og gode avlsdyr hører sammen

Lesetid: ca 4 min

Det er ofte mangel på melk om sommeren, og TINE premierer derfor de som leverer melk i denne perioden. Følg oss på #VerdienAvSommermelk i sosiale medier.

Bilde av ei røde kyr på grønt gress og med blå himmel..
Geno, TINE og OS ID samarbeider om å ha økt fokus på produksjon av sommermelk. Foto: Mari Bjørke.

På landsbasis er melkeleveransen mye lavere i august og september enn i vintermånedene. I noen områder er sommerleveransene bare halvparten av vinterleveransene.

Den sterke variasjonen i leveranser betyr at en må ha en betydelig overkapasitet i hele verdikjedenTine premierer derfor produksjon av sommermelk. Samlet forskjell mellom største tillegg og største trekk i sone «Landet» er på 143 øre. For sone «Fjord og Fjell» er forskjellen på 191 øre. Å produsere mer sommermelk øker lønnsomheten for både bonde og Tine. 

Les mer om justert basispris for sommermelk på Tine sine nettsider her

Se også prisliste for melkepris på Tine sine nettsider her

Sommer og semin 

Det kan være en utfordring å få inseminert dyrene på sommeren, spesielt kvigene, som ofte går lengre unna eller for seg selv. Dermed kan brunsten være vanskeligere å fange opp.  

Samtidig er også kvigene det mest verdifulle avlsmaterialet man har i besetningen, og derfor får man størst gevinst av å inseminere disse med gode okser. 

Forsinket innkalvingsalder koster. Et grovt regnestykke viser en kostnad på kr 35,- pr kvige pr dag når alder ved første inseminering utsettes. Dersom 2 kviger som er klar for inseminering i juni ikke blir inseminert før i september, gir det en kostnad på ca kr 6500,-.  

Les mer om lønnsomhet ved bruk av semin her

Det finnes heldigvis mange gode tips og hjelpemidler for å få kalv i kua om sommeren.  

Gode hunndyr for framtidig produksjon av sommermelk

Ved å inseminere med REDX (kjønnsseparert NRF-sæd) på våren/sommeren kan man sikre seg tilgang på flere gode hunndyr for framtidig produksjon av sommermelk.

Med REDX er det i gjennomsnitt 90% sannsynlighet for å få en kvigekalv. Derfor er det lurt å prioritere REDX til dyr med høy avlsverdi. Gjerne gode kviger med høy avlsverdi, da det er enklere å lykkes på kviger enn på kyr, i tillegg til at kvigene det mest verdifulle avlsmaterialet man har i besetningen.

Det er om lag 10% lavere tilslagsprosent sammenlignet med ordinær sæd. Det er derfor viktig at man benytter det på dyr som viser god brunst/har god fruktbarhet. Benytter man REDX på kviger er det viktig at den har gode GS-verdier for fruktbarhet (hvis kviga er GS-testet) og/eller en mor med god fruktbarhetshistorikk. 

Les mer om REDX her

Tilpass avlsplan til innhold i beholder

 

Brunstkontroll på beite 

Praktisk tilrettelegging for inseminering av kviger på beite er ofte en utfordring. En fôringshekk med fangfronter kan være et godt alternativ. Her er det viktig at kvigene er vant til å få kraftfôr i hekken slik at de lett "lar seg lure" den dagen de skal insemineres.   

En aktivitetsmåler kan også være til god hjelp. Det finnes flere typer aktivitetsmålere. Geno har et samarbeid med OS ID om salg av en frittstående aktivitetsmåler, SenseHub 

En aktivitetsmåler gjør det mye enklere å holde kontroll på brunsten, også i løpet av beiteperioden.  

Med SenseHub aktivitetsmåler får du:  

  • Brunstvarsel på mobil, så du kan ha kontroll på brunsten, også på ferie 
  • Mulighet for flere brukere med ulike tilganger på appen, så avløseren også får varsel 
  • Mulighet for å utvide antennens rekkevidde ved å legge til flere antenner til anlegget 
  • Dyrene trenger kun være innenfor rekkevidde en gang om dagen for å få inn registreringene 
  • Mulighet for bruk på seter 

Les Hvordan SenseHub fungerer her 

Les om tilpasning av SenseHub for seterbruk her 

Les om Sensehub og sommermelk her

Verdien av sommermelk