Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Avtale om nytt oksefjøs på Store Ree

Lesetid: ca 3 min

Det er ikke en avtale om hvilket som helst bygg som er skrevet under mellom Geno SA og BRI Landbruksbygg AS. Det skal bygges nytt oksefjøs på Store Ree!

Bilde av illustrasjon av fjøs
Illustrasjon av det nye fjøset

– Dette er en stor og viktig investering for Geno, som bidrar til at vi kan møte fremtidens behov. Geno har ambisjoner om internasjonal vekst og økt produksjon, sier en veldig fornøyd leder av forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby. Sammen med et godt team på Store Ree Avlsstasjon har Nøkleby øynene mot fremtiden. Geno SA investerer nå i et nytt oksefjøs med uttaksrom og tilpasning av eksisterende fjøs. Dette for å øke dyrevelferden og sædproduksjonskapasiteten for oksene.

Okser i enkeltbinger

Oksefjøset er en svært viktig del av vår verdikjede, og er avgjørende for at vi skal lykkes med strategien. Vi har sett på ulike løsninger for å optimalisere organisering og lokalisering. Bærekraft er en forutsetning som innebærer blant annet gjenbruk av eksisterende fjøs. 

I det nye oksefjøset skal oksene gå i enkeltbinger. Eksisterende fjøs skal også ominnredes til enkeltbinger med gjenbruk av eksisterende innredninger så langt det lar seg gjøre, samt bygges sammen med det nye bygget via en gang.

Nytt fjøs får også et sentralt plassert sæduttaksrom, for å effektivisere håndtering av okser mest mulig. Total kapasitet blir 147 oksebinger, inkludert 15 dypstrøbinger for tyngre okser. Det er også lagt til rette for to velværebinger med dypstrø, slik at oksene får en jevnlig miljøforandring. I tilknytning til nytt oksefjøs etableres det også et nytt fotorom/visningsrom for besøkende.  

BRI Landbruksbygg valgt 

Det har vært jobbet godt i samarbeid med Byggeråd og Kluke Agri, som har vært gode bidragsytere inn i arbeidet med anbudet. Det kom inn tre gode tilbud fra etablerte entreprenører og til slutt falt valget på BRI Landbruksbygg fordi de vil levere den totalt sett beste og mest økonomisk fordelaktige løsningen.

01 Nytt fjøs kontraktskriving Foto Turi Nordengen550.jpg
Fra venstre: Simon Tobias Kvasnes Reisvaag (Geno), Sigbjørn Karlsen (Geno), Margrete Nøkleby (Geno), Knut Reistad (Byggeråd), Øyvind Schiager (Kluke Agri), Rune Nygård (BRI), Jens Helge Borgen (BRI) og Vegard Schanche (BRI). Foto: Turi Nordengen

– BRI Landbruksbygg er veldig fornøyd med å bli valgt som leverandør til Geno sitt nye store prosjekt. Dette er en anerkjennelse for oss i BRI Landbruksbygg og resten av BRI strukturen som har fokus på norsk produksjon av landbruksutstyr. I BRI Landbruksbygg har vi erfaring og kompetanse på tilsvarende prosjekter og sammen med sterke lokale underentreprenører ser vi frem til komme i gang med prosjektet, sier daglig leder i BRI Landbruksbygg Vegard Schanche

– Dette gleder vi oss stort til, sier Margrete Nøkleby, som kan fortelle at de nå avventer svar fra Stange kommune, men de håper på å kunne sette spaden i jorda tidlig i januar 2023.

Genos forsyningskjede er sentral

Genos visjon «Avler for bedre liv» og Genos strategi gir en stabil retning i avlsarbeidet i de kommende årene, hvor Geno skal styrke verdikjeden, styrke kundeverdi med innovasjonskraft og vinne nye markeder. Sentralt i dette er Geno forsyningskjede. Å kunne redusere generasjonsintervallene og oppnå høyere avlsmessig framgang er viktig konkurransemessig for Geno. Et nytt oksefjøs vil øke den avlsmessige framgangen. En fremgang som er en viktig del av effektiviseringen i landbruket.

– Nytt oksefjøs med enkeltbinger er vesentlig for å øke fleksibiliteten i vår dyreflyt. Gevinsten er redusert generasjonsintervall og raskere avlsfremgang, sier leder for dyreflyt i Geno, Simon Tobias Kvasnes Reisvaag. Han er klar på fordelene; – I tillegg vil enkeltbinger sikre best mulig dyrevelferd og forbedret HMS for ansatte. Vi gleder oss stort over å kunne styrke verdikjeden til Geno betraktelig!