Navning av seminokser og elitekviger

Lesetid: ca 2 min

Det er ulike regler for navning av seminokser og elitekviger. Oksene får navn etter hvor de kommer fra, og kvigene får tildelt forbokstav etter året de er født.

Felles for navn både på seminokser og elitekviger er at de får P etter navnet hvis de er kollet, og PP hvis de er homozygot kollet (får kun kollete avkom). Dette ble innført for okser fra og med oksenr. 12045 Linland P, og for kviger fra alle født 2019 (navn på B). Kviger og okser navnet før dette har ikke P i navnet.

Kviger/okser etter embryo får i tillegg ET i navnet. 

Navning av elitekviger

Elitekvigene får tildelt navn med forbokstav etter når de er født. Kviger født 2017/2018 har navn som starter med A, kviger født 2019 har navn som starter på B, etc.

Navning av seminokser

For de fleste er det lettere å huske navnet på oksen enn stamboknummeret. Det er derfor viktig å ha navn på oksene som blir brukt i semin.

Ved salg og omtale av NRF-okser i det internasjonale markedet brukes ofte bare navnet. Oksene skal derfor ha navn som er enkle å bruke både nasjonalt og internasjonalt.

Regler

Styret i Geno vedtok nye regler for navning av okser i januar 2015. Bakgrunnen for dette var at en del av de norske oksenavnene er vanskelige å uttale i det internasjonale markedet. Dette gjelder særlig hvis det forekommer æ, ø eller å i navnet. 

Regler for navning av NRF-okser gjeldende fra januar 2015:
  • Navn tildeles oksen etter at den er godkjent for semin. 
  • Navnsetting følger i utgangspunktet tidligere reglene med bruk av gårdsnavnet, oppdretterens navn, samdriftens navn eller stedsnavn, men navnet skal ikke inneholde æ, ø eller å.
  • Navnet skal ikke være brukt på en seminokse tidligere.
  • Dersom navnet er vanskelig å uttale internasjonalt, blir det gjort et forsøk på å finne et alternativt navn. Dette i samarbeid med oppdretteren av oksen.
  • Oppdretter kontaktes for å finne et egnet navn i de tilfellene gårdsnavnet eller oppdretterens navn ikke kan brukes. Navnet bør ha en tilknytning til gården, men trenger ikke være et kjent stedsnavn (kan være navnet på et beite, en teig, seter etc.).
  • På grunn av plassbegrensning på sædstået kan navnet ikke inneholde mer enn maksimum 10 tegn.