Navning av seminokser og elitekviger

Lesetid: ca 2 min

Det er ulike regler for navning av seminokser og elitekviger. Oksene får navn etter hvor de kommer fra, og kvigene får tildelt forbokstav etter året de er født.

Felles for navn både på seminokser og elitekviger er at de får P etter navnet hvis de er kollet, og PP hvis de er homozygot kollet (får kun kollete avkom). Dette ble innført for okser fra og med oksenr. 12045 Linland P, og for kviger fra alle født 2019 (navn på B). Kviger og okser navnet før dette har ikke P i navnet.

Kviger/okser etter embryo får i tillegg ET i navnet. 

Navning av elitekviger

Elitekvigene får tildelt navn med forbokstav etter når de er født. Kviger født 2017/2018 har navn som starter med A, kviger født 2019 har navn som starter på B, etc.

Navning av seminokser

For de fleste er det lettere å huske navnet på oksen enn stamboknummeret. Det er derfor viktig å ha navn på oksene som blir brukt i semin.

Ved salg og omtale av NRF-okser i det internasjonale markedet brukes ofte bare navnet. Oksene skal derfor ha navn som er enkle å bruke både nasjonalt og internasjonalt.

Regler for navning av NRF-okser gjeldende fra august 2021:
  • Navn tildeles oksen etter at den er godkjent for semin
  • Navnet skal ikke være benyttet på eliteokser tildligere eller på andre NRF-okser brukt i eksport
  • Navnet skal ikke inneholde over 15 tegn på grunn av plassbegrensning på sædstrået
  • Det skal benyttes gårdsnavn eller navn tilknyttet gården *
  • Navnet kan ikke inneholde æ, ø eller å
  • Kolletstatus markeres i navnet ved å legge til -P for heterozygot kolla og -PP for homozygot kolla okse
  • Det legges til -ET i navnet dersom oksen er etter embryo-innlegg. ET trenger ikke å stå på strået og inngår derfor heller ikke blant de maks 15 tegnene
  • NR legges til som prefix foran navnet. Dette kommer i tillegg til de maks 15 tegnene da dette står på strået fra før. NR er rasebetegnelsen internasjonalt og står for Norwegian Red

* Det er mulig å velge et norsk geografisk navn hvis det ikke finnes aktuelle navn tilknyttet gården innenfor angitte navneregler.